Publicat el 19/03/2018

S’aconseguiria, així, millorar la qualitat de vida d’uns malalts amb un índex de mortalitat superior al dels altres afectats

Aquesta nova eina de Medicina Personalitzada integra dades clíniques i, per primera vegada al món, dades genètiques del pacient per mesurar el risc de patir aquesta dolència. L’estudi clínic multicèntric i prospectiu Oncothromb, que s’ha publicat aquest dilluns a la revista ‘British Journal of Cancer’, ha analitzat la capacitat predictiva d’un test per identificar persones amb càncer que desenvoluparan un tromboembolisme venós (TEV) durant els sis primers mesos després del diagnòstic del tumor.
Un dels resultats més significatius de l’estudi és que els pacients amb càncer que pateixen un TEV tenen major mortalitat, ja que en les dades d’aquest treball es va observar que entre els morts un 31% presentava trombosi enfront d’un 11% sense.

La nova eina de diagnòstic aplica un algoritme a partir de l’anàlisi de quatre variants genètiques dels factors de la coagulació que es combina amb els factors de risc clínics (història familiar de TEV, tipus de tumor, estadi, i l’índex de massa corporal) de cada pacient amb un diagnòstic de càncer. L’estudi és pioner al món en l’aplicació de la genètica en el mesurament del risc de trombosi en càncer. El resultat del test (algoritme) permet identificar els pacients amb un nivell de risc alt, moderat o baix.

L’estudi revela que el període de major risc de patir un TEV associat al càncer són els 6 mesos després del diagnòstic. Diversos estudis retrospectius de pacients amb càncer avançat o metastàtic van observar una incidència de TEV elevada que oscil·la entre 23-35% dels casos depenent del tipus de tumor. Per això, els investigadors consideren que “l’ús d’aquesta nova eina de diagnòstic aconsegueix la seva màxima eficàcia quan hi ha la primera sospita en un examen de detecció precoç o bé, en el moment que es confirma la malaltia”. Els investigadors assenyalen que des del punt de vista clínic, el TEV en un pacient amb càncer té un impacte molt negatiu sobre la supervivència i qualitat de vida.

Amb la nova eina que proporciona aquest estudi s’estima que es pot reduir entre un 50 i un 70% els casos de trombosi al poder aplicar tractaments preventius que evitaran la seva aparició. S’aconseguirà, per tant, millorar les complicacions i la qualitat de vida dels pacients. També cal assenyalar que aquesta complicació és més pròpia d’una sèrie de càncers: pulmó, pàncrees, estómac, ronyó, ovàric, colorectal i tumor cerebral.

ACN Barcelona

 

Deixa un comentari