Publicat el 10/03/2021

L’Oficina Municipal del Consumidor (OMIC) de Mataró, sota la coordinació de la Diputació de Barcelona, proposa enfocar la mirada en evitar els fraus a les compres a Internet

L’OMIC garanteix la defensa i la protecció dels drets de les persones consumidores, oferint orientació i assessorament amb relació a la tramitació de les seves queixes, reclamacions i denúncies.
Durant tot l’any, l’OMIC atén a la ciutadania amb dubtes o reclamacions, fa tallers específics a centres escolars, participa mensualment en un programa de Mataró Audiovisual per divulgar i abordar temàtiques específiques de consum i fa campanyes informatives. Aquesta tasca divulgativa i informativa pren força al voltant del 15 de març que és quan se celebra el Dia Mundial del Consumidor.
Mataró, com a ciutat de la Xarxa Local de Consum de la Província de Barcelona, se suma enguany a la campanya de la Diputació de Barcelona (DIBA) que posa èmfasi en les compres segures a Internet amb el lema “Evita els fraus a les compres a Internet”.

Consells més importants per compres a Internet

1-  Dret a ser informats per la plataforma de comerç electrònic, en un lloc visible i de fàcil accés, del seu nom o denominació social i de les dades de contacte: domicili, adreça de correu electrònic i qualsevol altra dada que permeti una comunicació directa i efectiva, com ara un telèfon.
2-  Dret a obtenir informació acurada i veraç dels productes i serveis posats a la venda.
3-  Dret a ser informats per la plataforma de comerç electrònic que la botiga en línia ens faciliti, abans de qualsevol transacció, de tota aquella informació que afecta el procés de compra: preu, despeses d’enviament, dates de lliurament, terminis de devolució, costos addicionals i formes de pagament.
4-  Dret a utilitzar mitjans de pagament segurs.
5-  Dret a manifestar el consentiment de compra de forma expressa i inequívoca, i a rebre una confirmació de la venda que inclogui les condicions de contractació en un suport durador.
6-  Dret a rebre la comanda en un termini màxim de 30 dies, llevat que es pacti un altre termini. L’empresari o venedor haurà d’assumir tots els riscos durant el transport del producte.
7-  Dret a renunciar a la compra durant un termini de 14 dies a comptar des del dia següent de la recepció del producte o la contractació d’un servei sense necessitat de justificar la nostra decisió
8-  Dret a la garantia del producte en les mateixes condicions que si s’hagués comprat presencialment en un comerç tradicional.
9-  Dret a conèixer els codis de conducta als quals està adherit el comerç i la manera de consultar-los electrònicament.
10-Dret a conèixer les condicions d’ús de les dades personals recollides en el procés de compra, a saber on aniran a parar i com sol·licitar l’accés, la rectificació o l’oposició a l’ús d’aquestes dades. Aquests drets estan reforçats amb el dret de supressió o dret a l’oblit, i el dret a la portabilitat de les dades.

Fer conèixer els drets com a persones consumidores i les vies de reclamació són les principals funcions de l’Oficina Municipal del Consumidor (OMIC).

 

 

Deixa un comentari