Publicat el 26/03/2019

La prohibició respon a la consideració de Teià com a “zona d’alt risc d’incendi forestal”.

Des l’1 de gener fins avui ja s’ha superat el total d’hectàrees cremades durant tot l’any passat a Catalunya. Concretament, hi ha hagut 62 incendis forestals, que han calcinat 225 hectàrees.
Per aquest motiu, l’Ajuntament de Teià ha publicat un ban de l’Alcaldia per donar a conèixer la prohibició de fer foc sense autorització a menys de 500 metres del bosc, d’acord amb la Llei Forestal de Catalunya i diverses ordres i decrets en matèria de prevenció d’incendis. La restricció va entrar en vigor el 15 de març i respon a la consideració de Teià com a “zona d’alt risc d’incendi forestal”.

Amb caràcter general, és absolutament prohibit de cremar rostolls, marges o restes de jardineria a tots els terrenys forestals, siguin o no poblats d’espècies arbòries, i la franja de 500 metres que els envolta; així com fer-hi focs d’esbarjo, llançar coets i petards, o utilitzar bufadors per a obres o activitats relacionades amb l’apicultura.

Franges i línies elèctriques
El ban de l’Alcaldia recorda que les urbanitzacions situades en zones forestals o a menys de 500 metres del bosc han de disposar de les franges perimetrals de protecció contra el foc, a més de mantenir netes de vegetació les parcel·les interiors no edificades.

D’acord amb la normativa vigent, les companyies elèctriques també han de mantenir netes de vegetació les seves línies de conducció d’energia.

Barbacoes
D’aquesta prohibició en queda exclosa la utilització, dins de parcel·les edificades, de fogons de gas i de barbacoes d’obra que estiguin equipades amb mataguspires.

Sancions
Les persones que passegin, treballin o romanguin en zones forestals han de complir totes les indicacions en matèria de prevenció d’incendis que els siguin fetes pels agents rurals, Policia Local i altres agents de l’autoritat, i facilitaran la seva identitat si són requerides a fer-ho.
Qui sigui sorprès contravenint aquestes prohibicions serà objecte de denúncia a la Direcció General del Medi Natural.

Deixa un comentari