De pinedes a alzinars, canviant el paisatge!. Els boscos del Maresme i Vallès Oriental en lenta successió. | La Clau -Revista gratuïta del Maresme
Publicat el 03/04/2012

Els boscos que coneixem avui en dia estan canviant lentament, de brolles amb pins i pinedes a alzinars. Això es el fruit de l’abandonament de l’activitat agrícola als vessants de muntanya  i de la revegetació natural (o naturalitzada) dels antics conreus de vinya, fruiters i cereals. Així, avui dia, els boscos ja son l’ús del sol majoritari a les dues comarques, ocupant prop del 55% del territori, amb 21.000 hectàrees forestals al Maresme i 32.000 hectàrees forestals al Vallès Oriental.


Però anem a repassar com hem arribat on som, i a on anem.


Entre 1940 i 1980 es van abandonar la major part de conreus situats en zones de pendent i difícil accés, afavorint la seva repoblació forestal, passant primer per herbassars i brolles, per acabar a les pinedes que avui dominen el territori de les dues comarques. Tot i així, l´alzina, l´espècie arbòria millor adaptada a les condicions ambientals d´aquest territori, ha anat reproduint-se sota la coberta de les pinedes de pi pinyer i pi blanc, i avui, podem afirmar que sota les copes dels pins, hi ha immensos alzinars que dominaran els nostres boscos en els propers anys, a mesura que els pins es vagin fent vells i sense possibilitat de reproduir-se sota les ombres de les alzines, ja que els plançons dels pins necessiten molta llum per poder créixer, mentre que els d´alzina necessiten ombra.


Així, els propis alzinars creixent com una taca d´oli i l´important activitat d´animals, com els gaigs, que en el transport de glans d´alzina i roure cap als seus rebost alimentaris, han anat reforestant involuntàriament les pinedes.


Aquest canvi d´espècie principal als nostres boscos, només podria tenir marxa enrere si els forests fossin afectats per una pertorbació important (incendis forestals, plagues intenses), desforestació causada per l´home, o un canvi significatiu de les condicions ambientals que li son favorables.


Aquest procés, no només es notarà en canvis en el paisatge, sinó que tindrà efectes ambientals significatius. Anem a destacar-ne els més significatius:
• Reducció del risc d´incendi.
L´alzina i les espècies arbustives i herbàcies són, en general, menys piròfites que els pins i la vegetació associada.
• Com ja hem esmentat, canvis en les comunitats forestals, desapareixen un seguit d´espècies, com el bruc i les estepes i afavorint-ne unes altres, com l´arboç, els marfulls o els aladerns.
• Canvis en la producció de primeres matèries, de la fusta i la biomassa del pi, a la llenya i la biomassa de l´alzina, en general més interessant econòmicament.
• Canvis en els bolets que trobarem al bosc, on els rossinyols i les trompetes, per exemple, substituiran als rovellons.
• Variacions amb la fauna forestal, substituint-se espècies millor adaptades als pins, com els esquirols, per d´altres millor adaptades als alzinars, com les rates cellardes.
En condicions normals, aquests canvis es produeixen en centenars, i en alguns casos en milers d´anys, però ara, gràcies a la intervenció humana, haurem pogut assistir a un canvi en menys de 50 anys.


Arribats a aquest punt, seria necessari aplicar una silvicultura mediterrània que potenciés les forests d´alzines i alzines amb roures, per aconseguir que fossin sostenibles i productius, garantint-ne la seva preservació. No és una feina fàcil, però si molt necessària.
http://federacioadfmaresme.blogspot.com

Deixa un comentari