Publicat el 26/03/2018

Tota la població d’entre 50 i 69 anys ja ha rebut, com a mínim, una invitació a fer-se la prova

L’Institut Català d’Oncologia (ICO) ha completat la cobertura del Programa de Cribratge de Càncer Colorectal (CCR) a tot el seu territori d’influència. En l’actualitat, tota la població d’entre 50 i 69 anys residents a l’Hospitalet de Llobregat, Baix Llobregat, Garraf, Alt Penedès, Barcelonès Nord i Maresme ja han rebut, com a mínim, un cop una invitació al programa. L’any 2000 es van iniciar les proves a l’Hospitalet, sent el primer de tot l’estat espanyol, i el 2004 es va estendre a l’Alt Penedès, mentre que a finals del 2015 es va iniciar la fase final d’extensió per la resta del territori. Durant aquest temps, l’ICO – que desplega les proves en aquests territoris per encàrrec del Departament de Salut- ha constatat que, als municipis on el programa porta anys en funcionament, la participació mitjana arriba al 45%, just l’estàndard que marca la guia europea de qualitat. En canvi, en els territoris que només porten una ronda, la participació mitjana es troba al voltant del 32%.

Durant el 2017 han participat al Programa de Cribratge de Càncer Colorectal més de 97.000 persones de l’Hospitalet de Llobregat, Baix Llobregat, Garraf, Alt Penedès, Barcelonès Nord i Maresme. D’aquestes, s’han detectat 2.877 ciutadans amb una lesió adenomatosa, lesions que un futur poden arribar a ser un càncer, i que, per tant, s’han pogut evitar. Per altra banda, gràcies al programa s’han detectat 187 persones afectades d’un càncer colorectal.

L’ICO recorda que els beneficis del Programa de Detecció Precoç del CCR han quedat demostrats àmpliament a través de nombrós estudis publicats en revistes científiques. No obstant, l’efectivitat del programa depèn, en gran part, de la participació de la ciutadania. Aquest és un dels gran reptes que té el programa ja que, a dia d’avui, la participació encara es pot considerar baixa.
Per altra banda, l’ICO senyala que existeixen altres factors que condicionen la participació de la ciutadania al Programa, ja que ha observat que la implicació és més alta en les dones que en els homes, mentre que els homes tenen valors de positivitat més elevats al test de sang oculta en femta. Un altre factor que hi intervé és el nivell socioeconòmic: les persones que pertanyen a un nivell més baix participen menys en el programa que les persones amb rentes superiors.

Prova gratuïta a través de les farmàcies 
L’ICO recorda que el Programa de Detecció Precoç del Càncer de Còlon i Recte ofereix la possibilitat de realitzar, cada dos anys i de manera gratuïta, un test immunològic per detectar sang en femta no apreciable a simple vista. Els ciutadans que poden acollir-se al programa reben una carta informativa que els convida a adreçar-se a una de les farmàcies adherides a la campanya per recollir el material necessari per fer la prova.
Un cop realitzat el test, s’ha de portar la mostra a la farmàcia tan aviat com sigui possible. El resultat es comunica per carta passats uns dies. En el cas que la prova surti positiva, s’ofereix la possibilitat de fer una colonoscòpia a l’hospital de referència del pacient per descartar cap lesió en el còlon o recte.

Una malaltia freqüent a partir dels 50 anys
El càncer de còlon i recte és el càncer més freqüent a partir dels 50 anys tenint en compte els casos en ambdós sexes, i s’estima que es diagnostiquen 6.000 casos nous a Catalunya cada any. És la segona causa de mort per càncer al nostre país -2.000 defuncions anuals-, i la immensa majoria es produeixen en persones de més de 60 anys.
La majoria de càncers colorectals es desenvolupen a partir d’unes lesions anomenades pòlips adenomatosos, lesions precanceroses. En els dos casos, se sagna de manera intermitent i és aquesta sang la que es pot detectar a través de la prova que ofereix el Programa de Detecció Precoç. El càncer pot desenvolupar-se durant mesos sense produir molèsties i sovint, quan aquestes apareixen, la malaltia ja està força avançada.
El programes de detecció precoç permeten detectar la malaltia en estadis inicials, la qual cosa fa que sigui més fàcil de tractar i n’augmenta les possibilitats de curació.

ACN Maresme

Deixa un comentari