Publicat el 08/04/2019

També a persones amb un projecte empresarial o negoci ja en marxa i que necessitin assessorament per consolidar-lo en el mercat

El projecte Impulsa: suport a l’autocupació i microcrèdits al Barcelonès Nord, vol augmentar les possibilitats d’ocupació de les persones amb dificultats d’inserció laboral del territori que tenen una idea de negoci i un perfil emprenedor, perquè aconsegueixin treballar per compte propi creant la seva pròpia empresa.
A través d’aquesta iniciativa, s’ofereix un servei d’informació, assessoria i orientació sobre els diferents aspectes que intervenen en la creació, el finançament, la gestió i el desenvolupament d’iniciatives emprenedores i microempreses. Així com també s’ofereix suport en l’accés al microfinançament necessari per posar-les en marxa.
Els emprenedors reben assessorament i suport per a la creació de la seva empresa a través d’un itinerari integral, complet, personalitzat i en tot moment acompanyat d’un professional, a partir del qual es treballen les competències personals i professionals de la persona interessada a través de diverses fases:

 Informació i selecció, anàlisi de les competències de la persona interessada: el professional de Creu Roja es reuneix amb la persona per conèixer i valorar la idea de negoci d’aquesta, la seva experiència i competències en l’àmbit de mercat escollit.
–  Es realitza un Pla d’empresa i d’anàlisis del mercat per valorar la viabilitat del projecte i s’ofereix al candidat la formació i assessorament necessari per augmentar les seves competències.
–  S’ofereix suport en la gestió del finançament per poder tirar endavant el projecte.
–  Un cop es posa en marxa el negoci, el tècnic de Creu Roja realitza un seguiment per garantir, finalment, la consolidació del negoci, a través d’iniciatives formatives i d’un servei de gerències assistides.

El projecte també dona suport a aquelles persones amb un projecte empresarial ja en marxa que vulguin treballar la seva consolidació al mercat, millorant la seva marca i altres aspectes de negoci.

Està obert a totes les persones interessades en engegar el seu negoci i comerços dels municipis de Santa Coloma de Gramenet, Badalona i Sant Adrià de Besòs. Per a més informació, les persones interessades poden trucar al telèfon 663 817 122, o contactar amb Juliette Arthaud a través del correu Juliette.arthaud@creuroja.org.

 

 

Deixa un comentari