Publicat el 08/06/2017

 

Un conveni entre Endesa, els Ajuntaments de Badalona, Sant Adrià de Besòs i el Consorci del Besòs permet tirar endavant un projecte per a la conservació dels fons marí, la millora de la biodiversitat i la promoció de l’educació ambiental

Els ajuntaments de Badalona i Sant Adrià de Besòs, el Consorci del Besòs i Endesa han signat un conveni amb per la cessió dels pantalans submarins de l’antiga Central Tèrmica de Sant Adrià per tal de crear un parc d’escull artificials en el tram litoral entre els termes municipals de Badalona i Sant Adrià de Besòs.

L’objectiu és la potenciació de la biodiversitat marina i la recuperació integral d’aquest espai que els usos industrials van degradar mediambientalment i paisatgísticament. Aquest projecte és una clara aposta d’Endesa i les administracions per a la sostenibilitat i encaixa amb el nou model productiu d’Economia Circular que té com a pilars l’eficiència i l’optimització dels recursos per retornar al medi el seu estat de conservació original i, inclús, millorar-lo.

El Consorci, format pels ajuntaments de Badalona, Barcelona, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet i Montcada i Reixac, contempla la creació d’aquests esculls marins dins de les actuacions de “Recuperació del Front litoral de Santa Adrià de Besòs i Badalona” per transformar aquest espai, amb usos industrials, en una successió de platges amb usos cívics associats i incorporar-les als espais públics de tots dos municipis.

La proposta de transformació d’aquest espai del front litoral va sorgir durant la vigilància ambiental de les obres de desmantellament dels pantalans de l’antiga Central Tèrmica de Sant Adrià de Besòs, propietat d’Endesa. Es va observar que les estructures de formigó més antigues, el primer construït l’any 1913 i que permetia captar aigua de refrigeració, havien potenciat una certa recuperació del fons marí i es trobaven colonitzades per una gran diversitat d’espècies.

Davant de l’estat de colonització de les estructures submergides i l’existència de nombroses espècies observades es va considerar la necessitat de protecció d’aquesta zona creant un biòtop-parc d’esculls artificials. La finalitat d’aquest projecte no només serà la conservació del medi marí, sinó la de promoure també altres activitats de lleure i d’educació ambiental. De fet, durant les visites de les estructures s’ha observat una colonització superior al 100%, ja que els organismes es disposen en diferents capes superposades, tant d’espècies incrustants com les que es ramifiquen.

D’aquesta manera es donarà un segon ús a les estructures sota el mar que ofereixen aixopluc i afavoreixen l’hàbitat dels centenars d’espècies marines, un clar exemple d’Economia Circular

 

Deixa un comentari