Publicat el 23/01/2019

La simplicitat matemàtica és la característica principal d’aquesta operació, que se l’ha batejat com a Fórmula Palafolls per haver estat ideada en aquest municipi

El Dr. Eduardo Mill, metge de família de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, ha estat l’ideòleg i creador de la Fórmula Palafolls, un model matemàtic molt simple que permet mesurar de forma ràpida i senzilla el percentatge de grassa que hi ha en el pes corporal del pacient. Existeixen moltes fórmules amb aquest objectiu, però la complexitat de les equacions o bé la necessitat d’utilitzar múltiples dades antropomòrfiques per obtenir els resultats, fa molt difícil que es puguin aplicar en una consulta d’atenció primària, on imperen el temps i l’agilitat a l’hora de passar visita.

La principal característica d’aquesta equació recau en la simplicitat matemàtica. Només es necessiten tres paràmetres, el pes, la talla i el perímetre abdominal per obtenir el resultat en poc temps. Són unes dades comunes i senzilles d’extreure en una consulta de primària. L’operació permet tenir ràpidament una visió global de les característiques corporals de cada pacient, a més de poder fer un seguiment per veure com evoluciona. El percentatge de grassa i la seva distribució en el cos té una incidència directe en malalties cardiovasculars, càncer o mortalitat.

La fórmula se l’ha batejatcom a “Fórmula Palafolls” perquè el seu inventor la va crear al dispensari d’aquest municipi de la comarca del Maresme on visita. Per a la realització de l’estudi s’ha agafat com a referència la fórmula Clínica Universitària de Navarra-Body Adipocity Estimator(CUN-BAE) perquè avalua la composició adiposa en funció de l’edat,el sexe i l’índex de massa corporal i a més, s’ha provat amb una àmplia mostra de població espanyola (6.000 persones).

La validesa científica dela Fórmula Palafolls –ha estat provada amb una mostra de 994 pacients, 505 dels quals són dones i 489 són homes–ve donada per l’absència de diferències significatives entre els resultats d’ambdues fórmules (Fórmula Palafolls i CUN-BAE). Comparant una i altra equació,en els dos sexes,s’ha comprovat que les dades obtingudes eren pràcticament iguals.

L’estudi ha estat publicat a la revista de la Societat Espanyola de Metges d’Atenció Primària SEMERGEN i es preveu donar-li continuïtat per poder aplicar aquesta fórmula en pacients diabètics.

Deixa un comentari