Publicat el 29/12/2014

L’Ajuntament de Badalona, per mitjà de l’Àrea de Cultura i Ciutadania, convoca el dissetè concurs Crema’l tu!, “Premi de Disseny del Dimoni de Badalona” de les Festes de Maig 2015. Cal destacar que el proper any se celebrarà el 75è aniversari de la Cremada del Dimoni, per la qual cosa l’Àrea de Cultura i Ciutadania convida a tots els participants a què els dissenys del dimoni facin referència a aquesta efemèride.
Com és habitual, el disseny guanyador prendrà forma i es construirà amb l’objectiu que la figura del Dimoni quedi plantada a la platja uns dies abans de la Cremada, a la vista de tota la ciutadania.
La Cremada del Dimoni és una activitat amb una tradició que data del 1940. Es considera l’acte central de les Festes de Maig de Badalona i és un dels esdeveniments culturals més emblemàtics i participatius que se celebren a la ciutat. L’any 1991 la Cremada del Dimoni va ser declarada d’interès turístic per la Generalitat de Catalunya.


Resum de les bases
• El premi està obert a tots els participants més grans de 16 anys que s’hi vulguin presentar. S’han de lliurar un o més originals en paper o cartolina de mida DIN A-3, imprès per una sola cara, en color i a escala on es detalli la planta, l’alçada i el perfil de la figura. Igualment, també es facilitarà un projecte de pedestal sobre el qual descansarà la figura amb les mateixes especificacions anteriors.


• Les obres aspirants han de ser originals i inèdites, i el disseny del dimoni ha de tenir un contingut al·legòric, crític o irònic evocador d’aspectes de la realitat actual o històrica.


• D’acord amb la tradició, la figura del dimoni s’ha de concebre com un monument en flames. Si el disseny de la figura és estilitzat, la base ha de tenir prou amplada perquè es pugui subjectar dret ja que la figura, una vegada construïda, tindrà una alçada aproximada d’entre 10 i 15 metres.


• El guanyador/a de l’edició anterior no es podrà presentar a l’edició d’enguany.


• Per imperatius de la construcció de la figura, l’Àrea de Cultura i Ciutadania, en col·laboració amb l’artista, es reserva el dret de modificar el disseny de l’obra guanyadora.


• En els dissenys hi haurà de constar solament el títol corresponent i mai el nom de la persona autora. També cal adjuntar-hi un sobre tancat amb el títol del disseny, dins del qual hi constaran les dades: nom i cognoms, telèfon, fotocòpia del DNI, passaport o qualsevol altre document identificatiu oficial, la identificació del mitjà preferent o del lloc que s’assenyali per a les notificacions (adreça i/o correu electrònic), i el formulari signat amb les manifestacions expresses de caràcter original, de la titularitat i d’acceptació de la persona autora de les presents bases. Així com el consentiment exprés d’incorporar les dades proporcionades a una base de dades gestionada per l’Àrea de Cultura i Ciutadania, per informar-los sobre els productes i serveis que puguin ser del seu interès. Aquest formulari es podrà aconseguir a la web de l’Ajuntament, o bé es podrà demanar en el moment que el/la participant lliuri l’obra a l’Àrea de Cultura i Ciutadania.


• El dimoni resultant del disseny guanyador restarà exposat a la platja els dies anteriors a la Cremada, pel gaudi de la ciutadania de Badalona. El premi en metàl•lic per al disseny guanyador serà de 1.000 euros.


• El jurat qualificador el formaran representants del món de la cultura, acadèmic o de l’àmbit del disseny.


• L’Ajuntament donarà a conèixer el veredicte del concurs mitjançant una nota de premsa. La decisió del jurat serà inapel·lable. El jurat es reserva el dret de declarar desert el concurs i la llibertat per decidir-ne, per altres vies, la resolució.


• L’Ajuntament de Badalona tindrà els drets d’utilització comercial de la imatge del Dimoni, el benefici dels quals serà reinvertit en un motiu cultural.


• El fet de concórrer al concurs pressuposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases. Qualsevol situació no prevista, com també la interpretació de l’articulat, serà resolta pel jurat.


• Cal trametre els originals a l’Àrea de Cultura i Ciutadania (edifici El Viver, plaça de l’Assemblea de Catalunya, 9-12, 2a planta. 08911 Badalona, de 9 a 14 h). El termini de presentació és fins al dia 20 de febrer de 2015. L’obra guanyadora i les finalistes restaran en propietat de l’Ajuntament. Les obres no distingides es podran recollir al mateix lloc on s’han lliurat, un mes després de la proclamació pública del disseny guanyador i en el termini de tres mesos. A la web de l’Ajuntament:  www.badalona.cat, es poden consultar les bases reguladores del “Premi de Disseny del Dimoni de Badalona”.

Deixa un comentari