Publicat el 16/12/2017

Les obres que es presentin han de tenir un contingut al·legòric, crític o irònic i evocador d’aspectes de la realitat actual o històrica

L’Ajuntament de Badalona, per mitjà de  l’Àmbit de Badalona Educadora, convoca, un any més, el concurs Crema’l tu!, Premi de disseny del Dimoni de Badalona de les Festes de Maig 2018 que aquest any arriba a la seva vintena edició. Un cop el jurat hagi triat el disseny guanyador del futur Dimoni un constructor donarà forma al dibuix i, finalment es plantarà a la platja uns dies abans de la Cremada, a la vista de tota la ciutadania.

Com cada any les bases del concurs fa especial esment en afirmar que “el disseny del dimoni ha de tenir un contingut al·legòric, crític o irònic evocador d’aspectes de la realitat actual o històrica”, tret distintiu del Dimoni de les Festes de Badalona.

Resum de les bases
• El premi està obert a tots els participants més grans de 16 anys que s’hi vulguin presentar, de forma individual o conjunta. S’han de lliurar un o més originals en paper o cartolina de mida DIN A-3, impresos per una sola cara, en color i a escala on es detalli la planta, l’alçada i el perfil de la figura. També es facilitarà una proposta de pedestal sobre el qual descansarà la figura amb les mateixes especificacions anteriors.

• Les obres aspirants han de ser originals i inèdites, i el disseny del dimoni ha de tenir un contingut al·legòric, crític o irònic evocador d’aspectes de la realitat actual o històrica.

• D’acord amb la tradició, la figura del dimoni s’ha de concebre com un monument en flames. El disseny de la figura ha de ser estilitzat per tal que pugui cremar sense dificultats i la base ha de tenir prou amplada perquè es pugui subjectar dret, ja que la figura, una vegada construïda, tindrà una alçada aproximada d’entre 12 i 14 metres.

• El guanyador/a de l’edició anterior no es podrà presentar a l’edició d’enguany.

• En els dissenys només hi ha de constar el títol corresponent, mai el nom de l’autor. Cal adjuntar al disseny un sobre tancat amb el títol corresponent, dins del qual hi han de constar les dades següents: el lema, la fotocòpia del DNI, passaport o qualsevol altre document identificatiu oficial i el formulari de titularitat signat. Així mateix, cal indicar el mitjà preferent o el lloc en què s’han d’adreçar les notificacions.

• El dimoni guanyador del Crema’l tu! restarà exposat a la platja els dies anteriors a la Cremada, pel gaudi de la ciutadania de Badalona. El premi en metàl·lic per al disseny guanyador serà de 1.000 euros.

• El jurat el formaran representants del món de la cultura, acadèmic o de l’àmbit del disseny.

• L’Ajuntament donarà a conèixer el veredicte del concurs mitjançant una nota de premsa. La decisió del jurat serà inapel·lable. El jurat es reserva el dret de declarar desert el concurs i la llibertat per decidir-ne, per altres vies, la resolució.

• Per imperatius tècnics de la construcció de la figura, l’Ajuntament, en col·laboració amb l’autor, es reserva el dret a modificar el disseny de l’obra guanyadora.

• El guanyador, pel fet de participar al concurs, cedeix els drets d’explotació comercial de la imatge del dimoni a l’Ajuntament de Badalona.

• Cal trametre els originals a l’Àmbit de Badalona Educadora (edifici El Viver, plaça de l’Assemblea de Catalunya, 9-12, 2a planta. 08911 Badalona, de 9 a 14 h). El termini de presentació és fins al dia 23 de febrer de 2018. Els dissenys no premiats i les seves còpies no es conservaran si els autors corresponents no els van a cercar en un termini de 3 mesos una vegada adjudicat el premi. L’Ajuntament donarà a conèixer el veredicte del concurs mitjançant una nota de premsa.
Consulteu les bases completes a www.badalona.cat.

 

 

 

Deixa un comentari