Publicat el 09/01/2023

Els premis de la Mostra Literària van des de lots de llibres fins als 400€, segons els grups d’edat

 

 

 

Fins al 10 de març, es pot participar en una nova edició de la Mostra Literària Mn. Pere Ribot, certamen literari que organitza l’Ajuntament de Vilassar de Mar i premia les millors obres escrites per persones residents o vinculades al nostre poble.

Com en edicions anteriors, els treballs que es presentin hauran de ser individuals, escrits en català i inèdits i es dividiran en les modalitats de prosa i poesia per categories segons els grups d’edat:

Grup A: de 6 a 8 anys.

Grup B:  de 9 a 11 anys. 

Grup C: de 12 a 14 anys. 

Grup D: de 15 a 18 anys.

Grup E: de 19 a 25 anys.

Grup F: a partir de 26 anys.

Pel que fa als premis, els participants dels tres primers grups (A, B i C) rebran un val per bescanviar per llibres. Les persones del grup D tindran un premi de 200 €, que pujarà fins als 300 € per al grup E i fins als 400 € per a les persones premiades del grup F. 

El veredicte es farà públic el 21 d’abril, a les 19 h, en un acte a la Biblioteca Municipal. L’Ajuntament, a més, enviarà les obres premiades a l’Ajuntament que organitzi la fase comarcal de la XL Mostra Literària del Maresme perquè també hi entrin a concurs. Així mateix, publicarà les obres guanyadores en una primera edició. 

Les bases completes de la Mostra Literària Mn. Pere Ribot es poden consultar a continuació:

BASES MOSTRA LITERÀRIA MN. PERE RIBOT VILASSAR DE MAR 2023

  1. Participants

1.1. Hi haurà sis grups, repartits de la manera següent:

Grup A: de 6 a 8 anys

Grup B: de 9 a 11 anys

Grup C: de 12 a 14 anys

Grup D: de 15 a 18 anys

Grup E: de 19 a 25 anys

Grup F: a partir de 26 anys

Els grups es classifiquen en funció de l’edat real dels autors abans del 10 de març de 2023.

1.2. Els participants han de ser residents o vinculats a Vilassar de Mar.

  1. Obres concursants

2.1. En tots els grups hi haurà les modalitats de prosa i poesia.

2.2. Els treballs hauran de ser individuals, escrits en català i inèdits. En queden exclosos els treballs que ja hagin estat premiats en altres concursos.

  1. Característiques

3.1. El tema dels treballs serà lliure i l’extensió no superarà els 5 DIN-A-4 per als grups A, B i C. Pel que fa als grups D, E i F, l’extensió mínima serà de 5 DIN-A-4 i la màxima de 15 DIN-A-4. En la modalitat de poesia, l’extensió indicada és a títol orientatiu.

3.2. Tots els treballs seran escrits a una sola cara, a doble espai i cos de lletra 12.

3.3. Els treballs tècnics i científics queden exclosos de la present convocatòria.

3.4. Es presentarà l’original, amb 5 còpies impreses en paper i una còpia en suport informàtic en un fitxer que portarà el mateix títol que el de l’obra presentada i que estarà degudament identificat a l’etiqueta amb el lema o pseudònim, el grup i la modalitat.

3.5. ​​​​​​​Un mateix autor només podrà concursar amb una obra per categoria i modalitat, com a màxim.

  1. Pliques

4.1. Totes les obres, originals i còpies, portaran el títol, el lema o pseudònim, el grup i la modalitat amb el qual es distingirà l’autor a l’encapçalament.

4.2. S’hi adjuntarà un sobre tancat on s’indicarà el títol, el lema o pseudònim, el grup i la modalitat.

​​​​​​​4.3. Dins el sobre hi haurà una targeta amb el nom, cognoms, adreça, telèfon de l’autor, correu electrònic i fotocòpia del DNI en el cas dels grups D, E i F.

  1. Presentació de treballs

5.1. Els treballs es lliuraran a la regidoria de Cultura de l’Ajuntament, de dilluns a divendres, de 8 a 14 h, a l’Espai Cultural Can Bisa (C. Montserrat, 8).

5.2. El dia límit per a la presentació de treballs és el divendres 10 de març de 2023.

  1. Premis

6.1. Hi haurà un únic premi per grup i modalitat.

6.2. En els grups A, B i C, els premis seran lots de llibres per valor de 40 €, 50 € i 60 €, respectivament, per a cada modalitat.

6.3. En el grup D, el premi serà de 200 €.

6.4. En el grup E, el premi serà de 300 €.

6.5. En el grup F, el premi serà de 400 €.

  1. Jurat

7.1. El jurat estarà format per persones relacionades amb el món de la cultura.

​​​​​​​7.2. A criteri del jurat, els premis podran ser declarats deserts o bé se’n podrà repartir l’import en diversos accèssits.

  1. Veredicte

8.1. El veredicte es farà públic el divendres 21 d’abril, a les 19 h, a la Biblioteca Municipal Ernest Lluch. Els premis es lliuraran en el mateix acte.

​​​​​​​8.2. L’Ajuntament de Vilassar de Mar enviarà les obres premiades a l’Ajuntament organitzador de la fase comarcal per participar en la fase final de la XL Mostra Literària del Maresme.

8.3. L’Ajuntament publicarà les obres guanyadores en una primera edició.

8.4. Els concursants que no hagin estat premiats podran retirar els originals de les seves obres durant els dos mesos següents a l’adjudicació del premi. Passat aquest termini, els originals que no hagin estat retirats podran ser destruïts. En cap cas no es retornaran les còpies dels treballs.

​​​​​​​8.5. Qualsevol imprevist serà resolt de manera inapel·lable pel jurat o l’Ajuntament de Vilassar de Mar.

8.6. El fet de concursar implica l’acceptació total d’aquestes bases.

 

Redacció
Imatge i font: Ajuntament de Vilassar de Mar

 

Deixa un comentari