Publicat el 15/07/2022

L’Ajuntament de Badalona, el Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya i el Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona signen un Conveni per a la protecció dels animals de companyia

 

 

 

L’Ajuntament de Badalona, el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya (CCVC) i el Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona (COVB) han signat el Conveni de Col·laboració per a la gestió del cens municipal d’animals de companyia, la millora de les colònies felines i per a la implantació del programa Gestió Integral Felina Veterinària (GIF-VET).  A més el COVB li oferirà a l’Ajuntament de Badalona assessorament tècnic sobre gestió i benestar animal.
“La signatura d’aquest conveni posa de manifest la implicació de la professió veterinària i de les institucions públiques en la cerca de la millora del benestar animal, de la prevenció de la zoonosi i de la salut pública. Sens dubte, en el futur veurem més col·laboracions institucionals en la mateixa direcció”, destaca Ricard Parés, president del CCVC i vicepresident del COVB.
“La ciutat de Badalona fa un pas endavant en la millora del benestar animal i demostra, amb la signatura d’aquest conveni la seva sensibilitat envers aquesta qüestió, més enllà d’un mer compliment de la normativa vigent. Cuidar dels nostres animals és cuidar de la ciutadania badalonina”, exposa la regidora de Medi Ambient, Sostenibilitat i Benestar Animal de l’Ajuntament de Badalona, Rosa Trenado.

Cens d’animals de companyia
En virtut d’aquest nou conveni, el Consell facilitarà a l’Ajuntament l’accés a la base de dades del cens d’animals de companyia de l’AIAC, on queden registrades les dades d’identificació dels animals de companyia (gossos, gats i fures) que resideixen de manera habitual al municipi, i les dades de les persones posseïdores o propietàries d’aquests, d’acord amb la normativa vigent.
A partir de la signatura del conveni, el COVB recollirà les dades que facilitin els veterinaris del municipi badaloní i l’Ajuntament podrà realitzar consultes a aquesta base de dades.

Programa GIF-VET
Per altra banda, el conveni també contempla la implantació del Programa GIF-VET. Aquest programa consisteix a establir el mètode “CERR” (Captura, Esterilització, Registre i Retorn) juntament amb la identificació electrònica dels gats ferals de les colònies que pugui haver-hi al municipi per millorar la situació sanitària d’aquestes, i vetllar pel seu benestar a través de la formació de veterinaris col·laboradors amb l’Ajuntament en un programa d’higiene i profilaxi, sempre per garantir la salut i benestar dels animals, i de les persones alimentadores i/o cuidadores d’aquests animals.

El Col·legi facilitarà a l’Ajuntament, a través d’un veterinari designat pel mateix consistori, les fitxes clíniques sanitàries que el veterinari haurà d’omplir per cada gat feral identificat i sobre el qual s’hagi aplicat el mètode CERR, així com els microxips homologats d’identificació electrònica d’aquests animals. I el paper del Consell serà gestionar l’alta dels gats ferals a l’AIAC, a nom de l’Ajuntament. Després, les dades dels animals inscrits es transmetran mensualment a l’ANICOM.

Formació pel benestar dels animals
A més, el Consell impartirà formació telemàtica d’higiene i profilaxi als veterinaris col·laboradors amb l’Ajuntament, les persones alimentadores o cuidadores dels gats ferals i els voluntaris que designi l’Ajuntament i que col·laboren en les tasques de control i cura d’aquests animals, amb l’objectiu de millorar el desenvolupament d’aquestes feines, d’afavorir el benestar animal i per garantir la salut pública i la prevenció de les zoonosis. El Consell emetrà els certificats acreditatius a nom de les persones que hagin superat el curs de formació.

Finalment, el conveni contempla la funció d’assessorament tècnic sobre gestió i benestar animal. En aquest sentit, el COVB es compromet a participar puntualment a la Taula de Benestar Animal de l’Ajuntament per assessorar sobre aquestes qüestions tècniques i es compromet a emetre informes puntuals d’expedients sobre maltractament animal i per activitats amb animals que es puguin celebrar al municipi.

Redacció
Imatge i Font: Ajuntament de Badalona

 

Deixa un comentari