Publicat el 16/04/2024

Aquest control de plagues s’està duent a terme progressivament a tots els barris del  municipi, ampliant el nombre de pous tractats, donant resposta a les demandes dels veïns

 

 

Aquesta campanya és part del Pla Integral de Control de Plagues al Municipi de Badalona. El tractament contra les paneroles té una durada de fins a dotze setmanes al clavegueram, sempre que les condicions ambientals siguin favorables. Això ajuda a reduir la proliferació d’aquesta plaga en el moment en què la seva població creix, coincidint amb  l’augment de les temperatures.

Pel que fa al control dels rosegadors, també s’aplica un tractament en un itinerari programat segons criteris tècnics i en funció de les queixes dels veïns.

A Badalona, la panerola americana de color vermellós, ha anat  substituint a la panerola negra, anomenada oriental. Aquesta espècie, adaptada al medi urbà, viu en espais foscos i humits com ara els claveguerams i la part baixa dels edificis, soterranis i en establiments on es manipulin aliments. És necessari eliminar-les ja que poden ser portadores de bacteris, virus i fongs que poden causar al·lèrgies i contaminar els aliments que puguin tenir al seu abast.

Per controlar aquesta plaga, és crucial la col·laboració ciutadana, a qui es recomana:
– Eliminar les fonts d’humitat i evitar els tolls d’aigua
– No deixar aliments sense tapar i netejar bé les restes de menjar de taules i cuines
– Mantenir un bon nivell general de neteja
– Tancar bé les bosses i cubells d’escombraries i les bosses de brossa orgànica i de deixalles
–  Ventilar els espais
– Eliminar males olors
– Netejar golfes, trasters i garatges
– Esmenar les deficiències estructurals dels edificis i habitatges
– Segellar clivelles, sobretot a lavabos, cuines, sòcols, cambres de bany i zones de rentar
–  Fer un bon manteniment de les canonades i les connexions amb el clavegueram públic (cambres d’aire, col·lectors, baixants, foses sèptiques…)

Els establiments comercials, especialment els alimentaris i de restauració, han de tenir un control rigorós de l’entrada de mercaderies i disposar d’un pla de control de plagues específic.

Finalment, es recorda que si hi ha un problema de plagues dins d’un edifici, la responsabilitat de prendre mesures correspon al propietari de l’immoble.

 

Redacció

Deixa un comentari