Publicat el 05/06/2015

El tractament té per objectiu combatre diverses plagues, entre elles la mosca blanca, aranya vermella, trips, caparreta i pugons. Aquesta mesura és necessària per mantenir la salut dels arbres i evitar les molèsties a la ciutadania. L’empresa concessionària de la poda i tractament de l’arbrat, farà el tractament el dimarts 9 i el dijous 11 en horari nocturn, de 22.00 h a 05.00 h.
S’utilitzarà el producte biològic, no tòxic, OleatBio. La seva composició és a base de sals potàssiques d´origen vegetal 42%.
El tractament amb Oleatbio és totalment biològic i no tòxic, no hi ha possibilitat d´intoxicació ni per a les persones que l´apliquen, ni per als éssers que puguin estar en contacte. Alhora, pel que fa al medi ambient, no influeix negativament en el sòl, aire o aigües subterrànies, plantes o animals i és biodegradable.
El mètode de tractament serà el tradicional i es realitzarà a través de fumigació, amb la finalitat d´arribar a la totalitat de la planta tractada, mullant les fulles per les dues cares perquè el resultat sigui eficaç en un 100%.
El tractament es farà als arbres que ho requereixin de la carretera
d’Argentona, el carrer del Doctor Modrego, de l’Av. Eduard Ferrés, el parc de la Bòbila, carrer Congrés, plaça de Felicià Sust i Vives, carrer de Jeroni Marsal, carrer de Mossèn Joan Rebull, carrer de Manuel Roca i Guàrdia, parc Mar Xica, carrer de Maria Vidal, carrer Picasso, carrer Riera d´en Cintet, plaça de Ventura Gassol i els carrers del Rosari, Sant Jeroni, Sant Ramon, Santa Rosa de Lima, Via Octaviana, plaça de l’av. Escultor Monjo, plaça de Josep Tarradellas i cantonada Via Octaviana amb carrer Santa Maria.

Atès que és un producte no tòxic, autoritzat pel Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, l’Ajuntament deixa a criteri del ciutadà prendre mesures de precaució com ara tancar portes i finestres, o treure animals, menjar i roba dels balcons.

Deixa un comentari