Publicat el 08/09/2022

La xarxa DTI compta amb més de 540 membres d’arreu de l’Estat i vol millorar la competitivitat de les destinacions turístiques i la qualitat de vida dels residents

 

 

 

El Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme s’ha adherit a la Xarxa de Destinacions Turístiques Intel·ligents (DTI), un projecte promogut per la Secretaria d’Estat de Turisme (SETUR) del govern espanyol i gestionat per la Societat Mercantil Estatal per la Gestió de la Innovació i les Tecnologies Turístiques (SEGITTUR) que vol contribuir a millorar la competitivitat de les destinacions turístiques i la qualitat de vida dels seus residents incidint en cinc àmbits d’actuació: la governança, la innovació, la tecnologia, la sostenibilitat i l’accessibilitat, aspectes en els quals el Consorci treballa de valent i que estan inclosos en el Pla Estratègic de desenvolupament turístic de la comarca, un full de ruta participat per agents públics i privats del sector turístic del Maresme que marca el camí a seguir tant a mitjà com a llarg termini.

Fins ara, el municipi de Santa Susanna era l’únic de la comarca que estava adherit a la xarxa DTI, mentre que amb la incorporació del Consorci se’n beneficiaran tots els pobles i ciutats del Maresme. L’objectiu és poder avançar i millorar el sector turístic incorporant elements intel·ligents a objectes i serveis quotidians, però mantenint la seva accessibilitat.

De fet, la pròpia xarxa defineix una destinació turística intel·ligent com una destinació innovadora, consolidada sobre una infraestructura tecnològica d’avantguarda, que garanteix el desenvolupament sostenible del territori turístic, accessible per a tots, facilitant la interacció i integració del visitant amb l’entorn i incrementant la qualitat de la seva experiència en la destinació i la millora de la qualitat de vida del resident.

El model de gestió d’aquestes destinacions té en compte al mateix temps la transversalitat de l’activitat turística i les particularitats de cada destinació. A partir d’aquí, es fa un pla d’acció i s’estableix un sistema de monitorització que permet un procés de millora continu adaptat als reptes tant presents com futurs del turisme.

Actualment, la xarxa DTI compta amb més de 540 membres, dels quals 370 són destinacions, 91 són empreses col·laboradores, 79 són membres institucionals i 3 són observadors internacionals.

Redacció
Imatge i Font:  Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme

Deixa un comentari