Publicat el 14/08/2020

Amb relació a les ocupacions d’immobles i altres fets relacionats, la col·laboració ciutadana és imprescindible perquè la policia pugui evitar els delictes o perseguir-los una vegada comesos

La Policia Local de Cabrils ens informa de les recomanacions d’actuació preventiva i la reacció a tenir davant ocupacions d’immobles i altres fets relacionats:

Prevenció a casa
Les ocupacions d’immobles i altres fets relacionats són inevitables i, en aquest cas, cap mesura és infal·lible. Tot i això, algunes accions que poden ajudar a reduir les possibilitats de ser-ne víctima són:

1. Tenir gos de vigilància a casa.
2. Disposar d’alarma.
3. Tenir reixes.
4. No deixar portes o finestres obertes.
5. Posar baldes a les finestres i portes corredores.
6. Comunicar les absències als veïns de confiança i que aquests vigilin la casa i recullin el correu.
7. No comunicar les absències a desconeguts.
8. No obrir la porta a desconeguts que no s’identifiquin i tenir un porter automàtic instal·lat a aquests efectes.
9. Disposar d’un sistema d’encesa de llums automàtic per simular la presència a casa quan s’està fora.
10. Tenir el jardí il·luminat, sobretot quan aquest dóna a zones boscoses.

Prevenció al carrer
L’actuació de la ciutadania s’ha de limitar a la col·laboració amb la policia en els termes que aquesta estableixi. En aquest sentit, els ciutadans no poden realitzar actuacions de seguretat (com ara identificar altres ciutadans o retenir-los quan transiten la via pública), a no ser que hagin comès algun delicte i es posi en coneixement immediat de la policia.
Com actuar:
1.
Si s’observa a persones amb actitud sospitosa, trucar a la policia local (609 41 15 50) o als Mossos d’Esquadra (112) i atendre les seves indicacions. Cal descriure tota la informació que es pugui, com ara la marca, model, color i matrícula del vehicle, la descripció de les persones i la seva vestimenta i la direcció de fugida.

Què pot ser una actitud sospitosa en relació a les ocupacions i altres fets relacionats?
Persones desconegudes que circulin en vehicles a velocitat reduïda i mirant les cases.
Persones desconegudes que vagin a peu mirant l’interior de les cases.
Persones que truquin als timbres de les cases i després no contestin o que contestin amb arguments incoherents o que manifestin ser comercials o ofereixin serveis, sense identificar- se.
Persones desconegudes que saltin les tanques de les cases.

2. Si es disposa de xarxes socials de comunicació entre els veïns, fer-ne un ús responsable, ja que en cas contrari, pot passar de ser un element de coneixement i cohesió veïnal a un element de desinformació i inseguretat.
En aquest sentit:
La finalitat del grup és posar en comú informacions sobre autoprotecció, com ara quan els moderadors informin sobre les darreres modalitats delictives (informació que li serà facilitada per la policia a efectes de prevenció) i fomentar el coneixement entre veïns i així detectar intrusions o actituds sospitoses més fàcilment. Tanmateix, es pot fer servir, per alertar-se quan s’estiguin produint ocupacions i altres fets relacionats a zones properes i augmentar el nivell d’autoprotecció en aquell moment.
De vegades, quan es produeix una ocupació o un intent d’aquesta, es repeteix a altres cases properes, per tant, és recomanable que quan es produeixi un fet, els veïns d’aquella urbanització ho sàpiguen per poder vigilar els seus jardins, encendre llums i fer visible la seva presència per espantar els autors.
Aquests fets també es poden estendre a urbanitzacions properes, però no acostumen a generalitzar-se a urbanitzacions llunyanes.
No comunicar les informacions d’interès policial (persones, vehicles o situacions sospitoses) per aquesta via. Cal fer-ho directament al telèfon de la policia, ja que contràriament, la informació arribarà tard i no servirà de res.
Atendre les instruccions dels moderadors del grup.
No difondre rumors ni participar en la seva difusió. Informacions com el nombre d’ocupacions que es produeixen en general o les que es produeixen a municipis veïns només serveixen per causar més inseguretat i no aporten res.

3. En cas de trobar-se amb persones desconegudes amb actitud sospitosa, no intentar retenir fins l’arribada de la policia. Pot ser un perill si realment és un delinqüent. D’altra banda, si no ho és, es pot estar cometent un delicte de detenció il·legal.

Reacció davant un robatori amb força a domicili
1.
Si es detecta alguna persona a l’interior de casa a l’arribar, no entrar, avisar a la policia immediatament i seguir les seves instruccions.
2. Si es detecta que algú està intentant entrar, quan s’està dins de casa, trucar a la policia immediatament i seguir les instruccions. Mentre arriben, fer-se notar, encendre les llums, parlar o posar música. Si no marxen i es produeix la intrusió, tancar-se dins d’una habitació per evitar el contacte.
3. Si en arribar a casa es comprova que s’ha produït un robatori, no tocar res, avisar a la policia i seguir les seves instruccions.

Reacció davant una violació de domicili
Si es detecta alguna persona a l’interior de casa quan s’arriba: no entrar, avisar a la policia immediatament i seguir les seves instruccions. Denunciar els fets.

Reacció davant una usurpació d’immoble
Si es detecta alguna persona a l’interior d’un immoble o es comunica aquest fet: no entrar, avisar a la policia immediatament i seguir les seves instruccions. Denunciar els fets, per la via civil o penal, acreditant que s’és propietari de l’immoble.

Podeu consultar el tractament que la Policia Local i les Administracions Públiques de Catalunya realitzen davant d’aquesta problemàtica, així com l’estat actual de la situació en aquest enllaç:
https://www.cabrils.cat/ADOAC/AJUNTAMENT/SEGURETAT_GOVERNACIO_I_MOBILITAT/20200814_consells-ocupacions.pdf

 

Deixa un comentari