Publicat el 04/09/2020

L’Ajuntament té prevista una exposició per mostrar a la ciutadania tots els treballs i materials presentats

L’UTE formada per Sumo Arquitectes i Taller 9S Arquitectes, amb la seva proposta «Reconeixement», ha estat escollida pel jurat com a equip guanyador del concurs de projectes de la futura biblioteca d’Argentona, en un equipament que també inclourà l’Arxiu i la ràdio municipal.

Fa poques setmanes, en un acte públic celebrat al Saló de Pedra, el jurat, presidit per l’alcaldessa Gina Sabadell, va donar a conèixer el seu veredicte i la valoració dels treballs presentats.  Amb aquest acte es finalitzava el procediment del Concurs de Projectes per a la proposta arquitectònica que ha de servir de base per ala redacció dels projectes constructius que han de guiar la urbanització i construcció dels equipaments a l’àmbit de Can Doro-Cal Guardià.

El concurs de projectes va comptar amb una nodrida participació. En una primera fase es van presentar més de 30 equips de renom, tots ells amb solvència acreditada i experiència en la construcció d’equipaments bibliotecaris o similars. D’aquests, el jurat del concurs va seleccionar els cinc millors equips d’acord al plec del concurs, per afrontar una segona fase en què es demanava l’elaboració d’una proposta arquitectònica.

D’aquesta segona fase, el jurat va enaltir l’alt nivell de totes les propostes presentades. Del treball guanyador s’ha destacat la solució de façana i la bona integració de l’edifici analitzant l’espai i entorn en què s’ubicarà, garantint una continuïtat urbana, així com la resolució a l’hora d’implicar una mínima afectació i integració de la mina d’aigua en la construcció. També s’ha valorat molt positivament la claredat d’accessos i l’organització funcional interna de l’edifici, amb un únic nucli central.

La proposta de l’equip d’arquitectes és un punt de partida que caldrà desenvolupar a partir d’ara i conjuntament amb el consistori. En aquest sentit, el jurat va considerar que les característiques del treball guanyador permeten revisar alguns aspectes sense perdre l’originalitat de la proposta, optimitzant la integració urbana de l’edifici en l’entorn i l’aprofundiment sobre l’element de les mines per tal de dotar-les encara de més protagonisme urbà.

L’Ajuntament té previst en les properes setmanes organitzar una exposició per tal de que la ciutadania pugui visibilitzar i acostar-se a tot el material i els treballs presentats en la segona fase del concurs d’idees.

Deixa un comentari