Concurs de Dibuix pel cartell de la Festa Major de Sant Genís de Vilassar de Dalt | La Clau -Revista gratuïta del Maresme
Publicat el 07/05/2012

La regidoria de Festes i la Comissió de Festes convoquen, de nou, un concurs de dibuix per escollir el cartell de la Festa Major de Sant Genís 2012. Totes les obres participants hauran d´incloure algun motiu al·lusiu al Centenari dels Gegants de Vilassar de Dalt.
El concurs està obert a tothom que hi vulgui participar de manera individual o col·lectiva presentant una única obra original i inèdita. El format de l’obra haurà de ser en tamany DIN-A4, centrat sobre un suport de cartolina blanca a dos tintes i on el concursant haurà d’incloure algun motiu al·lusiu al Centenari dels Gegants de Vilassar de Dalt i el lema:
-Festa Major de Sant Genís- i -del 25 al 28 d’agost del 2012-.


L’organització adaptarà el dibuix guanyador en diferents productes com per exemple samarretes, gorres o altres productes relacionats. El concursant haurà de presentar l’obra dins d’un sobre firmat o sota pseudònim.
En aquest sobre també hi ha de constar un altre sobre tancat amb les dades del participant (nom, adreça i telèfon). Les il·lustracions es poden fer en qualsevol estil o tècnica que permeti ésser fotoreproduïdes i impreses a dos tintes.
Per aquest motiu no seran admeses tintes metal·litzades ni fluorescents ni tampoc relleus i/o volums enganxats. Les obres no han d’anar firmades.
Es firmaran quan el jurat faci públic el nom del guanyador/a. Les obres que es presentin en un format o presentació diferents als citats en les bases seran desqualificades, així com els que no fomentin els valors cívics i culturals de la festa. El premi es pot declarar desert si el jurat ho considera adient.
El Jurat serà l’únic òrgan competent per a resoldre qualsevol incidència, i estarà format per professionals del disseny gràfic i per membres de l’organització, els quals no podran presentar-se al concurs. El Jurat es reserva la potestat, si és necessari, de seleccionar prèviament els dissenys  admesos a concurs.
Els concursants podran actuar sota pseudònim. En qualsevol cas, hauran de lliurar l’obra juntament amb un sobre tancat on constin les dades personals de l’autor (nom, adreça, telèfon, DNI).
L’organització es reservarà els drets de reproducció del cartell guanyador, que seran cedits en exclusiva pel seu autor.
El guanyador es compromet a fer les adaptacions necessàries per als diferents suports de comunicació.


El termini de presentació de les obres:
La data límit d’entrega del dibuix serà el 20 de maig a les 14 hores a l’oficina d’atenció al ciutadà de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt.
Les obres no premiades estaran a disposició dels seus autors durant la segona quinzena de juny del 2011 a l’oficina d’atenció al ciutadà.
El jurat es reunirà la setmana del 23 al 27 de maig per escollir un guanyador, i el  veredicte del concurs es farà públic el dia 2 de juny a la Festa del Càncer de Vilassar de Dalt       
El premi és de 200 euros per a un únic cartell guanyador, en efectiu en cas d’adult i en un premi valorat en aquesta quantitat en cas de ser un menor.
La participació en aquest concurs suposa l’acceptació de les presents bases.

Deixa un comentari