Publicat el 20/01/2023

El darrer calendari dels treballs preveu que les obres de reurbanització acabin a finals d’abril

 

 

El govern de l’Ajuntament d’Argentona ha fet públic un comunicat per donar detalls sobre la situació de les obres de reurbanització del carrer Josep Soler, que han de resoldre les deficiències que patia aquesta via en qüestions com la seguretat i la mobilitat i que ha estat una demanda veïnal llargament reivindicada des de feia dècades.

El projecte contempla la construcció d’una plataforma única a tot el carrer, amb prioritat per als vianants. També s’aprofita l’actuació per a millorar la xarxa de clavegueram i fer el soterrament dels principals serveis bàsics, eliminant les instal·lacions aèries i creuaments d’electricitat i telecomunicacions. Així mateix, es reforçarà la connexió del carrer Josep Soler amb la plaça Lluís Companys, i es dimensionarà la rotonda per tal de millorar la seva funcionalitat i circulació en aquest punt.

Les primeres actuacions preliminars d’aquesta obra es van iniciar l’estiu del 2021 amb la renovació del sistema de clavegueram i la instal·lació d’un col·lector d’aigües pluvials al carrer adjacent Carrasco i Formiguera.

Durant tot aquest temps, el projecte s’ha vist afectat per diversos contratemps i imprevistos que han obligat a aturar els treballs en diverses ocasions. Una de les causes principals ha estat la tardança en la presentació del projecte de soterrament de les línies per part de la companyia elèctrica, i que s’ha demorat més d’un any.

L’Ajuntament d’Argentona vetllarà per tal d’assegurar la continuïtat dels treballs i la finalització de l’actuació, d’acord amb les dates previstes en el darrer cronograma presentat per Aigües d’Argentona, encarregada de la gestió de l’obra.

Com ja s’ha traslladat en diverses ocasions als veïns i veïnes, l’Ajuntament reitera les seves disculpes i lamenta profundament els perjudicis i molèsties que genera qualsevol actuació a la via pública, i que en aquest cas s’han agreujat per l’incompliment del calendari i els terminis previstos.

L’Ajuntament mantindrà el contacte constant i fluïd amb el veïnat i persones afectades per aquesta obra per tal d’assegurar una comunicació àgil i transparent sobre el seu desenvolupament al llarg de les properes setmanes.

 

Redacció
Imatge i font: Ajuntament d’Argentona

Deixa un comentari