Publicat el 12/03/2020

Noves mesures de prevenció adoptades per l’Ajuntament en data dijous 12 de març de 2020

L’Ajuntament de Badalona ha adoptat noves mesures de prevenció, seguint criteris de precaució i de priorització de la salut pública, amb la finalitat de contribuir a la contenció del coronavirus. Com a criteri general, inicialment s’ha decidit tancar al públic els equipaments municipals que no prestin serveis essencials per a la ciutadania fins al 13 d’abril, coincidint amb la data de finalització de les vacances de Setmana Santa.

Aquestes mesures s’aplicaran a partir de demà divendres, 13 de març:

·       Tancament al públic de les Oficines Municipals de Districte fins al 13 d’abril.

·       Tancament al públic dels equipaments esportius municipals fins al 13 d’abril. Això inclou piscines, camps de futbol, poliesportius, pistes d’atletisme, gimnasos, petanca, etc.

·       Tancament al públic dels equipaments culturals fins al 13 d’abril. Això inclou els espais com les biblioteques, les sales d’exposició, els teatres municipals, el Museu municipal i els centres cívics.

·       Tancament al públic fins al 13 d’abril del Badiu Jove, els Espais Joves, l’Oficina de Turisme, l’Escola del Mar i l’Escola de Natura.

·       Tancament al públic fins al 13 d’abril del Centre de Recursos i Assessorament per a les Dones (CRAD).

·       El Cdiap (Centre de desenvolupament infantil i atenció precoç) i l’EAIA (Equip d’atenció a la infància i l’adolescència) de l’IMSP (Institut de Serveis Municipals Personals) mantindran un dispositiu d’atenció per a urgències i l’atenció programada, no urgent, quedarà posposada fins al 13 d’abril.

·       Tancament de tots els casals municipals de gent gran fins al 13 d’abril.

·       Suspensió dels 3 Encants que se celebren a la ciutat (dimecres, divendres i dissabte), fins al 30 de març.

·       Ajornament de les fires comercials següents: Fira Badaterra (13, 14 i 15 de març) i la Fira comercial a la plaça de Pompeu i Fabra (27, 28 i 29 de març).

·       Ajornament de la IV Trobada de taitxí al parc de Can Solei i de Ca l’Arnús (29 de març).

·       Ajornament de les següents activitats educatives:

– Fira de l’Ensenyament (12 i 13 de març) – Trobada del Consell dels Infants (18 de març) – Mobilona (18 de març) – Jornades Científiques (25, 26 i 27 de març).
– 6a Mostra de teatre d’Educació secundària de Badalona (24, 25, 26 i 30 de març).

A partir d’aquest divendres, 13 de març, l’Ajuntament de Badalona habilitarà el telèfon 93 483 29 25 per atendre consultes relacionades amb les mesures preses per l’Ajuntament en relació amb la prevenció del coronavirus. L’horari d’atenció serà de 8.30 a 15 hores.

D’altra banda, l’Ajuntament recorda:

·       Seguint les mesures de prevenció indicades pel Departament d’Educació de la Generalitat s’insta a la suspensió de tota activitat que organitzin els centres educatius que no sigui lectiva o curricular, que es faci fora del centre i que impliqui professorat, personal no docent o alumnat de diversos centres simultàniament. Aquesta mesura de suspensió té efectes sobre fires, trobades, cantades, certàmens, etc.
·       Com a criteri general, el servei d’atenció al públic a l’Ajuntament de Badalona es farà amb cita prèvia. El Servei Municipal d’Ocupació (IMPO) habilita a partir de demà un telèfon de cita prèvia: 93 460 52 00.
·       Com a criteri general, es recomana la utilització del procediment automatitzat d’instància i de peticions a través de la seu electrònica: https://bit.ly/38LA9Dc

L’Ajuntament de Badalona informarà periòdicament sobre el manteniment d’aquestes mesures o la seva modificació, si s’escau, o d’altres que es considerin necessàries en funció de l’evolució de la situació.
Des de l’Ajuntament de Badalona es fa una crida a la responsabilitat individual de la ciutadania per evitar o posposar activitats col·lectives en espais tancats o oberts que impliquin una alta concentració de persones, desplaçaments que no siguin estrictament necessaris i seguir les mesures preventives d’higiene genèriques.

Mesures preventives d’higiene genèriques

El Departament de Salut de la Generalitat recorda les mesures preventives d’higiene genèriques a seguir de protecció individual enfront de malalties respiratòries:
• Rentar-se les mans sovint amb aigua i sabó o bé amb solucions alcohòliques, especialment després del contacte directe amb persones malaltes o el seu entorn.
• Evitar el contacte estret amb persones que mostrin signes d’afecció respiratòria, com ara tos o esternuts.
• Mantenir una distància de dos metres aproximadament amb les persones amb símptomes d’infecció respiratòria aguda.
• Tapar-se la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús o amb la cara interna del colze en el moment de tossir o esternudar i rentar-se les mans de seguida.
• Evitar de compartir menjar o estris (coberts, gots, tovallons, mocadors…) i altres objectes sense netejar-los degudament.
• No s’han de prendre precaucions especials amb els animals a l’Estat, ni amb els aliments, per evitar aquesta infecció.
En cas de qualsevol dubte, cal trucar al 061 Salut Respon o consultar el web Canal Salut: http://canalsalut.gencat.cat/ca/inici

 

 

 

Deixa un comentari