Publicat el 17/05/2017

S’ha adequat l’entrada al parc en una zona emblemàtica i punt d’inici de molts dels itineraris més transitats pels usuaris. Els treballs s’han executat amb quatre treballadors d’una empresa d’inserció social.

La millora de l’accés al Parc de la Serralada de Marina pel Torrent de l’Amigó és ja una realitat un cop executats els treballs que tenien com a objectiu restaurar, consolidar i valorar aquest espai d’estada i acollida i integrar-lo dins un espai natural. El projecte es desenvolupa en el marc del Conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la Fundació ‘la Caixa’. En l’execució dels treballs hi ha participat 4 persones en risc d’exclusió social pertanyents a l’empresa d’inserció DIMAS.
L’actuació executada ja havia estat proposada per l’Ajuntament de Badalona, que disposava d’un projecte de millora d’aquests accés al medi natural de la Serralada de Marina i que el Parc l’ha inclòs dins de les actuacions projectades dins del conveni d’actuacions amb la Fundació “la Caixa”.

Els treballs de millora de l’accés han consistit amb la delimitació d’espais, la restauració de bancs i graderies i la creació de zones enjardinades. La delimitació d’espais ha permès la creació de zones ben diferenciades segons el seu ús i objectiu, com són la separació de zona de bancs/zona d’entrada i la separació de zona enjardinada/pista forestal mitjançant la col•locació de pilones de fusta. La restauració de bancs i graderies ha consistit en la reconstrucció i consolidació dels murs de pedra existents com a base dels bancs, construint amb pedra collada vista i acabat amb fusta tractada, amb l’objectiu de posar en valor aquesta estructura i fer més acollidora l’estada dels visitants. Finalment s’han creat unes zones enjardinades amb la retirada d’obres obsoletes, tallada d’acàcies, plantació de roures i oms i sembra amb barreja d’espècies prat i d’albellatge.

El Torrent de l’Amigó, a Badalona, forma part d’un dels itineraris senyalitzats al Parc de la Serralada de Marina. La seva singularitat rau amb la vegetació dominada per l’omeda, típica d’ambients humits mediterranis, amb taques de roureda i roures de grans dimensions que han resistit el pas dels incendis forestals i, també, la font de l’Amigó. El seu punt d’inici és prop de l’Hospital de Can Ruti i coincideixen altres itineraris i senders de gran recorregut.

L’espai, propietat de l’Ajuntament de Badalona, té un doble ús: zona d’entrada de Parc i zona d’estada i repòs de treballadors i visitants de l’hospital. És un punt de pas i d’estada de persones, que temps enrere veïns activistes i a iniciativa seva van construir alguns bancals per facilitar zones de repòs. Amb el temps, a causa de la seva facilitat d’accés i l’elevada afluència de persones, s’ha considerat adient la seva restauració i valorització com a entrada de parc mantenint el doble ús.

L’acte de presentació ha comptat amb la presència de l’alcaldessa de Badalona, Dolors Sabater; el segon tinent d’Alcaldia i regidor de l’Àmbit de Badalona Pròspera i Sostenible, Àlex Mañas; el diputat adjunt d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, Jesús Calderer; i la responsable del Projecte de Medi Ambient, Sònia Garcinuño, de la Fundació Bancària “la Caixa”.

L’alcaldessa de Badalona, Dolors Sabater, ha explicat durant la visita al nou accés de la Serralada de Marina que des de l’Ajuntament “estem molt contents de poder disposar d’aquesta dignificació de l’entrada al parc en una zona tan emblemàtica, un punt on comencen molts dels itineraris més transitats pels usuaris”. “Aquesta millora simbolitza el compromís del Govern de la ciutat per la protecció i la recuperació de la Serralada de la Marina com un espai destinat a què la ciutadania de Badalona faci un ús majoritari” ha assegurat l’alcaldessa.

Deixa un comentari