Publicat el 27/06/2020

L’actuació vol donar resposta a diversos problemes de seguretat d’aquest tram. Es millorarà també la parada d’autobús i es crearà un carril bici

La propera setmana s’inicien unes obres de la Diputació de Barcelona de reordenació i senyalització de la carretera B-502, entre la rotondes del Pi Gros i la del Sant Crist. L’actuació vol resoldre diversos problemes d’aquest tram, associats a la seguretat de l’entorn urbà i a la pròpia capacitat de la carretera, i també respon a la voluntat d’implementar un carril bici. Compta amb un pressupost de 572.844 euros, IVA inclòs, i un termini d’execució de quatre mesos,

Actuació
L’obra té per objectiu implantar mesures de pacificació del trànsit, a la vegada que resoldre les mancances del sistema de mobilitat, millorant el traçat, l’accessibilitat i la seguretat de tots els usuaris, la millora dels elements d’urbanització, instal·lacions, senyalització i acabats en general. T
ambé s’aprofitarà per reforçar la seguretat amb una millora de la parada d’autobús situada a la cruïlla de la B-502 amb la carretera C-1415c.
Així mateix, mitjançant la millora de les voreres, s’implementarà un carril bici que donarà continuïtat al que ja existeix a la Ronda Llevant amb el centre del municipi i també amb l’Institut d’Argentona.

Per tal d’aconseguir la implementació del carril bici i la millora de la seguretat viària i millorar les condicions dels vianants i la parada d’autobús, les principals actuacions contemplades en el projecte són:

·   Ampliació de la vorera nord de la travessera B-502, modificant la tipologia d’incorporació del vial lateral nord al ramal de sortida de la rotonda est existent.
·  Pacificació del ramal de sortida de la rotonda est, procedent de la C-1415c en sentit Argentona.
·  Millora de l’accés als carrils d’incorporació des de la travessera B-502 a la rotonda est (cruïlla amb la carretera C-1415c).
·  Redisseny del carril bus per l’ampliació de la vorera a la parada d’autobús, preveient la possibilitat d’avançament d’un autobús sobre un altre que pugui estar aturat a la parada.
·  Millora i adequació de la vorera a la banda sud de la travessera, garantint l’accessibilitat a tot el tram fins a la parada d’autobús.
·  Adequació gradual de l’amplada de la calçada de la travessera B-502.
·  Implementació d’un carril bici en doble sentit en tot el tram, de connexió amb el centre urbà, l’entrada a l’institut pel carrer Peons Caminers i, finalment, amb el carril bici existent a la Ronda Llevant.
·  Adaptació i millora de la rotonda oest, d’accés al nucli urbà.
·  Adequació de la zona verda existent entre el carrer Peons Caminers, la vorera sud de la travessera B-502 i la Ronda Llevant.
·  Redistribució de la secció transversal del carrer Peons Caminers, millorant les voreres, ordenant l’aparcament i implementant dues cruïlles elevades.

Deixa un comentari