Publicat el 05/06/2017

A més del Pi de l’Indià, la regidora de Medi Ambient, Montse Riera, explica que també es realitzaran tasques de manteniment a les franges de les Delícies, Gran Vista i Santa Fe-Assumpció-Paradís

La setmana passada es van iniciar els treballs forestals de tala i aclarida de la vegetació arbrada i arbustiva en una franja de 25 metres al voltant de la urbanització del Pi de l’Indià, a Teià.
En aplicació de la Llei 5/2003, de 22 d’abril, en matèria de prevenció d’incendis forestals, i d’acord amb el projecte aprovat per l’Ajuntament el passat 1 de març sobre la reducció de la densitat de l’arbrat i l’estassada del sotabosc en aquest sector, l’actuació consisteix a reduir la càrrega de combustibilitat del bosc per evitar la propagació de les flames durant el període de màxim perill d’incendi.

Aquests treballs tenen un cost de 10.4780 euros (9.328 euros d’execució i 1.150 de direcció d’obra) i han estat sufragats en un 90% per la Diputació de Barcelona. En principi, és previst que els treballs finalitzin abans del 15 de juny, coincidint amb l’inici del període d’alt risc d’incendi.

Aquestes actuacions es portaran a terme segons el projecte aprovat per l’Ajuntament el passat 20 d’octubre i en consonància amb les actuacions realitzades amb caràcter biennal els anys 2011, 2013 i 2015.

Deixa un comentari