Publicat el 05/11/2020

L’alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, i el regidor de Via Pública, Daniel Gràcia, han detallat aquest matí les característiques d’aquest nou tram de gairebé dos quilòmetres

Les obres per a la construcció del carril bici més gran que s’ha fet a Badalona, que unirà al ciutat amb Montgat ja han començat. Tindrà una durada de 4 mesos i permetrà l’accés i la sortida de la ciutat als usuaris de bicicletes per una de les principals artèries de Badalona, el carrer Sant Bru. El pressupost de l’actuació, que s’executarà en diverses fases, és de 481.000 euros

L’alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, i el regidor de Via Pública, Medi Ambient, Sostenibilitat i Habitatge, Daniel Gracia, han explicat les principals característiques de les obres que permetran augmentar l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport “sostenible i saludable”.

Les principals actuacions que es portaran a terme per a l’obertura dels carrils bici són:
–     Realització de rases per instal·lacions semafòriques
     Desviament de serveis afectats
–     Renovació de paviments
     Muntatge de peces separadores
–     Instal·lació de nous semàfors
     Adaptació de la senyalització preceptiva horitzontal i vertical
–     Pintura de línies de carrils, logos, senyals.

Característiques dels carrils bici
*Tram Prim/Torrent de Vallmajor
En el tram d’un quilòmetre entre que va des del carrer d’en Prim fins al carrer del Torrent de Vallmajor, es farà un carril bici bidireccional segregat i separat segons el sentit amb peces separadores. La disposició final de la calçada en aquest tram serà: carril bici, carril de circulació, carril de circulació i carril bici.

*Tram Torrent de Vallmajor/ Pare Claret
Pel que fa al tram des del carrer del Torrent de Vallmajor fins al carrer Pare Claret, d’uns 900 metres, la proposta és d’un carril bici bidireccional central segregat i situat al centre de la calçada: carril de circulació, carril bici bidireccional i carril de circulació.

En la presentació de l’inici immediat de les obres, l’alcalde Xavier Garcia Albiol ha destacat que la implantació d’aquest nou carril bici “és una gran notícia per la mobilitat del conjunt de la ciutat, ja que és una infraestructura que modernitza els nostres carrers, i dota a Badalona d’una eina imprescindible per a les ciutats del futur”.

 

Deixa un comentari