Publicat el 15/11/2019

L’Ajuntament, amb el suport de la Diputació de Barcelona, posa en marxa un procés participatiu per definir el Pla de Mobilitat 2020-2025. Aquest procés, obert a tothom, té com objectiu conèixer i dissenyar conjuntament el futur de la mobilitat del municipi. La primera jornada participativa tindrà lloc el dissabte 16 de novembre a les 11 del matí la Plaça de la Vila.

El Pla de Mobilitat 2020-2025 vol definir les estratègies de futur en matèria de mobilitat. En línies generals es tracta d’establir prioritats clares pel que fa a l’ocupació i ús de l’espai públic en termes de mobilitat, posant especial èmfasi en el foment dels desplaçament més sostenibles, la cohesió social i la defensa del medi ambient, tot garantint una millor qualitat de vida per a totes les persones que resideixen, treballen i desenvolupen les seves activitats al municipi.

Les activitats participatives es faran entre el novembre de 2019 i el febrer de 2020 per tal de recollir les propostes i opinions dels ciutadans i ciutadanes amb la finalitat de complementar i enriquir conjuntament les propostes tècniques resultat de la diagnosi inicial. La primera  jornada, que serà oberta a tothom,  tindrà lloc el dissabte 16 de novembre a les 11 del matí la Plaça de la Vila. En aquesta jornada es presentarà la diagnosi tècnica i es convidarà als assistents a fer aportacions en els grups de treball.

Entre els mesos de novembre i desembre es realitzaran trobades sectorials amb diferents grups de treball: joves, gent gran, persones amb diversitats funcionals, dones, associacions veïnals, comerciants i industrials.

Per tal d’enfortir el procés participatiu i el desenvolupament del Pla de Mobilitat es crearà una Comissió de Seguiment amb persones representants del Consell de Seguretat i Mobilitat i dels diferents grups de treball.  Aquesta Comissió serà l’encarregada de donar suport a la difusió del procés, revisar els resultats i dotar-lo de transparència. En aquest sentit, farà el seguiment de l’aprovació, desenvolupament i avaluació de tot el Pla de Mobilitat 2020-2025.

Un cop tancada la diagnosi participada del Pla, es convocarà la ciutadania a una nova jornada oberta d’elaboració de debat per tal de revisar i prioritzar les propostes que s’inclouran al document final del Pla. I un cop finalitzat el procés participatiu s’inclouran els resultats que es considerin pertinents i viables en el Pla de Mobilitat que es presentarà al llarg del mes de febrer.

Deixa un comentari