Publicat el 10/03/2016

El grup de treball de persones refugiades de la Xarxa d’Inclusió Social de Vilassar de Mar ha començat a registrar tots els recursos públics i privats existents al municipi per donar resposta a les diferents dimensions que presenta el règim jurídic del refugi i les persones refugiades.
Ho fa seguint la fitxa informatitzada d’inventari de recursos per a l’acollida de persones refugiades que el Comitè per a l’Acollida de les Persones Refugiades de la Generalitat de Catalunya ha enviat a tots els ens locals perquè enumerin els recursos disponibles al municipi. 

D’aquesta manera, el Comitè podrà disposar d’informació actualitzada sobre els recursos que s’ofereixen a tot Catalunya, que podran  ser de naturalesa material (habitatges…) o immaterial (serveis de traducció, acompanyament escolar…).  Aquests recursos, podran oferir-los les persones a títol individual, entitats, empreses, o bé la pròpia administració local, amb la finalitat que les entitats designades per a  l’acolliment de les persones refugiades puguin gestionar-los.

Qualsevol ciutadà o ciutadana, entitat o empresa que tingui interès en col·laborar-hi, només cal que ompli la fitxa de recursos, la imprimeixi i la presenti a la Regidoria de Serveis Socials de l’Ajuntament de Vilassar de Mar (c. Sta. Eulàlia, 40) o enviar-la per correu electrònic a l’adreça refugiats@vilassardemar.cat.

Deixa un comentari