Publicat el 20/04/2021

La Diputació de Barcelona ha publicat en format digital el Manual d’esdeveniments esportius segurs

Aquest Manual es una eina de treball per ajudar els responsables d’esports del món local a dissenyar els esdeveniments esportius del seu municipi amb les mesures necessàries per garantir les condicions de seguretat i prevenció amb què s’han de desenvolupar aquestes activitats en el context sanitari actual, derivat de la COVID-19.

Els organitzadors han de poder assegurar la reducció del risc de transmissió entre les diferents persones que conflueixen en l’esdeveniment, siguin esportistes participants, voluntaris, públic, proveïdors o membres de l’organització.
Les orientacions que conté la publicació hauran de ser adaptades a les necessitats de cada organització i sempre d’acord amb les instruccions indicades en cada moment per les autoritats competents en matèria de seguretat i prevenció davant malalties transmissibles emergents amb un alt risc potencial, com és el cas de la pandèmia actual.

El primer apartat del manual tracta sobre l’anàlisi de risc de l’esdeveniment concret, la qual ha de permetre planificar i executar les mesures i accions de la forma més eficient.
A continuació es classifiquen els diferents tipus d’esdeveniments i les fases de desenvolupament per definir les recomanacions de mesures a prendre abans, durant i després de l’activitat. Es diferencia entre cursa o esdeveniment en circuit i festa de l’esport o esdeveniment en espai delimitat i a l’aire lliure. I es fa referència, per exemple, als nous formats de sortida a les curses i als dissenys de circuits, que han de poder absorbir el flux de participants amb la distància de seguretat necessària.

Per tal d’agrupar totes les mesures i accions preventives davant la COVID-19, segons indica el treball, els organitzadors han de redactar un protocol propi de l’esdeveniment en el qual han de tractar totes les informacions a tenir en compte al respecte. Aquest document és l’eina per informar i formar tots els involucrats en les accions i mesures que es duguin a terme.
Per a l’elaboració del manual, s’ha comptat amb l’aportació de diversos experts en l’organització d’esdeveniments esportius, tant de diferents municipis de la província de Barcelona com d’empreses i entitats vinculades al sector, que han treballat plegats, coordinats pels tècnics d’esports de la Diputació de Barcelona.

Consultar el Manual d’esdeveniments esportius segurs al web:
https://www.diba.cat/documents/41289/16544087/2021_Manualdesdevenimentsesportiussegurs.pdf/76f920d8-d1cb-4fce-6a46-b8dfb6b396a5?t=1618821665637

Foto: Diputació de Barcelona

 

Deixa un comentari