Publicat el 22/03/2020

Aquest certificat no és un salconduit per circular per la via pública i no es pot fer servir com a excusa per sortir al carrer

Ateses les consultes i dubtes que ha generat entre la població, el model de certificat autoresponsable de desplaçament que ha editat Protecció Civil en el marc d’estat d’alarma, l’alcalde, Javier Sandoval, ha contactat amb el delegat del Govern de la Generalitat a Barcelona, Juli Fernández, per tal de clarificar alguns aspectes relacionats amb la mobilitat.
En aquest sentit, advertim que aquest certificat no és un salconduit per circular per la via pública i no es pot fer servir com a excusa per sortir al carrer.
Només s’aconsella -no és obligatori- que l’utilitzin les persones que han d’acreditar que es mouen per una de les causes autoritzades i sempre de manera individual, a no ser que estigui degudament justificat, que són:

Adquisició d’aliments i fàrmacs i productes de primera necessitat.
Assistència a centres i serveis sanitaris.
Desplaçaments al lloc de feina.
Retorn al domicili habitual.
Assistència i cura a persones dependents, gent gran, menors, persones amb diversitat funcional o persones especialment vulnerables.
Desplaçaments a entitats financeres i asseguradores per a casos de necessitat.
Desplaçaments per causes de força major o situació de necessitat degudament justificada.

RECORDEU:  El Certificat no és un salconduit i la Policia Local denunciarà totes les persones que incompleixin l’estat d’alarma.
La consigna és clara: queda-t a casa! Surt només si és del tot necessari i inevitable.

Certificat auroresponsable: http://www.svmontalt.cat/ARXIUS/2020/POLICIA/DOCUMENTS/certificat_autoresponsable_desplacament.pdf

 

Deixa un comentari