Publicat el 04/11/2017

El Departament de Salut ha prioritzat aquest any la millora de l’atenció als problemes de salut mental

El CatSalut ha informat que l’atenció ambulatòria de salut mental d’adults i infantojuvenil que es presta a Calella passarà a oferir-se des dels serveis de salut mental de
l´Hospital de Mataró a partir del dia 1 de novembre.
El traspàs de pacients entre els serveis es farà de forma progressiva i coordinada, i es respectarà la decisió d’aquells pacients que prefereixin continuar sent atesos als centres de Calella.
El canvi de Calella a Mataró permetrà oferir una cartera de serveis homogènia per a tots els ciutadans basada en criteris d’equitat i eficiència, facilitarà la continuïtat assistencial i la coordinació entre els serveis sanitaris, i també millorarà l’accessibilitat dels ciutadans als recursos sanitaris.

El Departament de Salut ha prioritzat aquest any la millora de l’atenció als problemes de salut mental i, per aquest motiu, s’han incrementat els recursos econòmics per tal de donar resposta a les necessitats creixents de la població. En el cas del CAP d’Arenys de Mar, s’incrementen els recursos amb l’assignació d’un psicòleg i un psiquiatra, i amb la presència quinzenal d’una infermera de psiquiatria.

 

Deixa un comentari