Publicat el 05/04/2019

La conversió del carrer de Roger de Flor en zona per a vianants ha derivat en canvis en la mobilitat de la zona, que ha vist modificats alguns sentits de circulació dels carrers que el creuen

Per aquest motiu, l’Ajuntament ha elaborat un díptic informatiu que ja es pot trobar, en paper, als equipaments municipals, on s’expliquen aquests canvis en la mobilitat, que inclouen restriccions al trànsit rodat, modificacions del sentit de carrers i noves places d’aparcament públic. També, es potconsultar al web: http://elmasnou.cat/media/repository//noticies/noticies_2019/aj_roger_de_flor_di%CC%81pticdef.pdf

Mentre pren forma la via que permetrà fer un passeig des de la part baixa del municipi fins al parc de Vallmora, la urbanització del carrer de Roger de Flor, en el tram comprès entre els carrers de Narcís Monturiol i Josep Estrada, ha englobat un conjunt d’intervencions que han inclòs la instal·lació de nou mobiliari urbà, així com actuacions de millora a les diferents xarxes de subministrament (clavegueram, renovació de la xarxa d’aigua i soterrament de les línies elèctriques).

Fruit de la transformació urbanística, han sorgit dos nous espais públics per contribuir a la creació d’un nou centre social i comercial del Masnou. D’una banda, la plaça Nova de les Dones del Tèxtil, anomenada així com a record de la tradició tèxtil del municipi i, en concret, a la transformació d’aquest espai, que abans era ocupat per fàbriques del sector. De l’altra, l’aparcament públic soterrat a la plaça, delimitat pel mateix carrer de Roger de Flor i els d’Itàlia, Flos i Calcat i Pintor Domènech Farré, que complementarà l’existent al Mercat Municipal.

 

 

Deixa un comentari