Publicat el 29/01/2021

A banda, també s’ofereix un servei d’acompanyament a persones amb problemes de mobilitat

L’Ajuntament del Masnou ha enllestit un dispositiu especial per a les eleccions al Parlament de Catalunya previstes el 14 de febrer. S’introdueixen diverses mesures excepcionals davant la pandèmia de la COVID-19 i minimitzar el risc de contagi.
Un dels canvis és el trasllat d’alguns dels locals electorals del Masnou, per tal d’instal·lar-los en equipaments adients a les mesures preventives indicades per les autoritats sanitàries.

Els nous locals electorals són els següents:
– Escola Ferrer i Guàrdia
(en substitució del CAP El Masnou).
– Centre obert Maricel (en substitució de l’Escola Rosa Sensat).
Els Vienesos (en substitució del Casal de Gent Gran de Can Mandri).
Sala Polivalent de l’Escola Bressol la Barqueta (en substitució de l’Escola Marinada).
– Segona Planta de Can Malet (en substitució del Casal de Gent Gran de Can Malet).
– Nau de Manteniment de l’Ajuntament (en substitució del Casal de Gent Gran d’Ocata).
– La resta de locals electorals seran els mateixos que en les darreres eleccions.
Es pot consultar la secció i les meses que acull cadascun, així com les adreces, al web: http://elmasnou.webmunicipal.diba.cat/media/repository/ajuntament/eleccions/parlament_Cat_14_febrer_2021/Locals_Electorals_14_febrer_2021.pdf

A banda d’aquest canvi, l’Ajuntament del Masnou ha disposat altres mesures preventives, seguint les indicacions de les autoritats sanitàries.
Durant la jornada electoral hi haurà 14 treballadors i treballadores municipals com a representants de l’administració, a més d’un responsable de seguretat sanitària en cadascun dels locals i agents de la Policia Local i dels Mossos d’Esquadra. Totes aquestes persones treballaran per aconseguir que la jornada electoral es desenvolupi amb normalitat i de forma segura, junt amb els membres de les meses electorals. Han estat escollits en un sorteig realitzat en un ple extraordinari. Se’ls comunica la designació de forma directa i personal. No es publiquen ni els seus noms ni cap altra dada personal.

Entre les mesures preventives més rellevants que implanta l’Ajuntament, hi destaquen les següents:
Hi haurà control d’accés als locals. Només hi podran entrar votants i les persones designades per dur a terme al jornada electoral. Només podran accedir-hi acompanyants en casos justificats, com acompanyants de persones dependents o amb problemes de mobilitat.
Hi haurà circuits d’entrada i sortida dels locals.
Caldrà mantenir una distància mínima d’1,5 metres amb les altres persones.
A l’urna només s’hi podrà acostar la persona que es disposi a introduir el seu vot, de manera individual.
L’ús dels lavabos estarà restringit.
Hi haurà gel hidroalcohòlic per extremar la higiene de mans.
A banda d’aquestes indicacions, tothom ha de respectar la normativa general dictada per les autoritats sanitàries, com dur la mascareta correctament col·locada en tot moment.

Acompanyament
Creu Roja i l’Ajuntament del Masnou posen a disposició de les persones que ho desitgin un servei gratuït d’acompanyament als col·legis electorals. Compta amb un vehicle per al transport de persones que tinguin una mínima mobilitat i puguin accedir-hi per elles mateixes o amb una mica d’ajuda.
El servei prioritzarà les persones vulnerables que no disposin de familiars ni d’altres mitjans de transport.
Per sol·licitar-lo, cal trucar a la Creu Roja, al telèfon 93 555 21 21, de dilluns a divendres, de 9 a 16 h de dilluns a divendres. La data límit per fer-ho és el dilluns 8 de febrer de 2021.
En el moment de l’acompanyament, cal que la persona dugui mascareta i segueixi les indicacions de l’organització.  És imperatiu anul·lar el transport si es tenen símptomes compatibles amb la COVID-19, si s’està en aïllament domiciliari o si s’ha tingut contacte recent amb alguna persona que hagi estat diagnosticada d’aquesta malaltia.
La Creu Roja, un cop tingui totes les sol·licituds, organitzarà el servei i indicarà a les persones usuàries a quina hora les recolliran als seus domicilis el diumenge 14 de febrer per portar-les al local electoral.

Deixa un comentari