Publicat el 08/12/2014

L´Ajuntament i Canet en Acció, acaben de signar un conveni de col·laboració per promocionar al nostre municipi l´activitat d´hort ecològic amb finalitats socials. Feia temps que es perseguia aquesta opció, que té un gran valor social però també ambiental. Per aquest motiu, l´Àrea de Medi Ambient és qui ha gestionat la participació de l´Ajuntament, fent la tria del terreny i establint les condicions necessàries perquè es faci d´acord amb criteris de sostenibilitat.
Per part del col·lectiu Canet en Acció, han signat el conveni representants de les entitats Gea XXI i Associació Cultural Plataforma Odèon. També hi han intervingut activament persones voluntàries, com en Manel Giner, un dels principals promotors d´aquest projecte, que són els qui tindran cura de l´espai un cop comenci l´activitat.
Aquesta pràctica pren el nom d´hort urbà, ja que s´ha començat a desenvolupar en ciutats com a forma d´ocupació i autoconsum per a persones que es troben en situació d´atur i tinguin necessitats especials i l´explotació de la parcel·la els dóna d´una banda una ocupació i de l´altra l´obtenció de productes agrícoles per a l´autoconsum. Canet disposa de terrenys agrícoles fora del nucli urbà que estan en desús i per tant, destinar-los a aquesta activitat, suposa també dotar-los de valor ambiental. El terreny cedit és de propietat municipal i està qualificat com a equipament municipal. La cessió és gratuïta i s´han establert uns criteris que mantenen l´esperit de sostenibilitat ambiental que aquest Ajuntament segueix. S’hi implantaran sistemes de recollida d´aigua pluvial i criteris d´agricultura ecològica, sense que s´hi puguin utilitzar productes químics.
S´hi podran conrear hortalisses, verdures, plantes aromàtiques i flors, sempre que no estiguin prohibides per alguna disposició. En cap cas es podrà comercialitzar amb els productes conreats.
L´Ajuntament crearà una Comissió de Gestió que estarà integrada per responsables de l´Àrea de Medi Ambient, per representants de les dues entitats locals signants del conveni i si s´escau, pel president de l´Associació d´hortolans, ja que les persones que conreïn parcel·la podran agrupar-se en una associació.  El primer que s´haurà de fer és establir les bases i els criteris necessaris per entrar a formar part d´aquest grup d´hortolans. Com que el terreny és de propietat pública, correspon a l´Ajuntament aprovar aquestes bases per cedir les parcel·les perquè s´hi pugui desenvolupar un hort ecològic. El terreny cedit es troba situat al capdamunt del rial Mas Figuerola i té una extensió de 1.533 m2.

Deixa un comentari