Publicat el 26/02/2024

L’empresa encarregada de la poda ha revisat les palmeres datileres del passeig Marítim, i malauradament, 27 exemplars presenten afectacions greus en la seva estructura, el que suposa rics de caiguda

 

 

Aquest dijous, l’empresa encarregada de la poda d’arbres al municipi ha realitzat una inspecció a les palmeres del passeig Marítim de Canet de Mar. Desafortunadament, s’han identificat 27 palmeres datileres que presenten afectacions greus en la seva estructura, amb risc de caiguda. Amb l’objectiu de garantir la seguretat en aquest espai públic, es durà a terme la tala controlada d’aquestes 27 unitats en els pròxims dies.

El 22 de febrer, alertats per l’estat de les palmeres datileres al passeig Marítim, l’empresa de poda va realitzar una inspecció exhaustiva amb elevador. Les palmeres, pertanyents al gènere Phoenix, presentaven ferides i capçades importants en els seus troncs estrets. Cal destacar que les palmeres són plantes monocotiledònies, desprovistes de lignina, el component que confereix duresa i resistència a la fusta.

El diagnòstic revela afectacions generalitzades, incloent estretament de tronc en totes les palmeres, probablement causat per una esporga severa de les fulles de la corona inferior. Les ferides estructurals, provocades per cops o altres efectes, també es van observar, comprometent la solidesa de les palmeres. La debilitat sota la balona, possiblement causada per l’atac de l’escarbat morrut, és un altre factor contribuent a la decisió de talar aquestes 27 palmeres.

En conclusió de la revisió, s’ha determinat que aquestes palmeres datileres presenten un risc sobtat i, per tant, es procedirà a la tala controlada per evitar accidents en aquest espai públic molt freqüentat.

 

Redacció

 

Deixa un comentari