Publicat el 29/06/2021

Campanya de control que es portarà a terme a Alella del 28 de juny a l’11 de juliol

Dins de les campanyes de prevenció i control que realitza la Policia Local d’Alella de forma periòdica, del 28 de juny a l’11 de juliol es durà a terme una actuació adreçada al control i vigilància del compliment de l’Ordenança Municipal sobre Tinença d’Animals a la via pública.

Els controls se centraran especialment en els principals requeriments d’aquesta normativa aprovada l’any 2019: la recollida de defecacions, portar una ampolla d’aigua per netejar els orins, dur lligat el gos i tenir-lo xipat i censat al cens municipal d’animals.

Segons la normativa aprovada es consideren infraccions lleus:

  •  No dur identificats els gats, els gossos i les fures i els altres animals que s’hagin d’identificar d’acord amb la normativa, o incomplir els requisits establerts per la Llei de protecció dels animals i la normativa que la desenvolupa amb relació a aquesta identificació.
  • No tenir inscrits en el Registre censal del municipi els animals que s’han de registrar obligatòriament.
  • No portar els gossos lligats a la via pública d’acord amb les normes de conducció i subjecció establertes en aquesta ordenança o sense observar les obligacions de vigilància i seguretat establertes.
  • L’ús de corretges extensibles en gossos de més de 15 Kg o obstaculitzant la circulació de les persones vianants.
  • No retirar les deposicions dels animals de l’espai públic, així com l’incompliment de l’establert a l’article 33 d’aquesta ordenança.
  • No diluir amb aigua les miccions que realitzin els animals.

L’incompliment d’aquests requeriments pot ser sancionat amb multes que oscil·len entre els 60 i els 400 euros. És obligatori registrar els gossos, gats i fures al cens municipal en el termini indicat per l’Ordenança (màxim tres mesos a comptar des de la seva data d’adquisició).

Deixa un comentari