Campanya de regularització dels guals a Premià de Mar | La Clau -Revista gratuïta del Maresme
Publicat el 10/12/2012

L´Àrea de Serveis Territorials ha aprovat una moratòria segons la qual els titulars de guals que no disposin de la llicència municipal vigent i que procedeixin a la seva sol·licitud disposaran d’un termini fins al 31 de desembre de 2015 per a l’adequació als models establerts segons l’actual ordenança de guals i reserves especials. Com a requisit per entrar dins aquesta moratòria cal reunir les condicions següents:
• La vorera ha de disposar d’un tram d’amplada mínima de 90 cm amb un pendent màxim del 2%.
• L’estat actual dels paviments ha de ser correcte i no ha d’estar malmès.
• L’accés a la finca o local es pot realitzar fàcilment sense necessitat de cap element accessori movible.
Més informació:
Activitats i Serveis
Plaça Ajuntament s/n 2a. planta (atenció presencial de dilluns a divendres de 12 a 13h). Telèfon: 93 741 74 02
Adreça: activitats@premiademar.cat

Deixa un comentari