Publicat el 13/09/2017

Els camins escolars són itineraris segurs que permeten que els infants es desplacin a l’escola de manera autònoma

El camí té un origen (un o diversos punts de partida) i un final del trajecte, que sempre és el centre escolar. A més s’ha incorporat als camins uns punts de trobada, i s’han establert establiments col·laboradors per tal que els infants puguin trucar a la seva família, en cas de necessitat.

A través d’aquesta xarxa d’itineraris segurs, els infants van tots sols a peu pel carrer o amb companys de diferents edats. També poden anar acompanyats d’altres persones adultes de la seva pròpia família o persones voluntàries, que participen en els acompanyaments.

Objectius del Camí Escolar
– Afavorir la mobilitat sostenible
– Reduir els desplaçaments en vehicle privat i evitar problemes d’aparcament i embussos
– Augmentar l’autonomia dels infants i promoure hàbits cívics
– Millorar la seguretat viària dels vianants
– Assolir hàbits de vida més saludables

La presentació del projecte de camins escolars adreçat a les famílies de l’Escola Sant Pau serà el proper dia 15 de setembre a les 17 h, coincidint amb la presentació del nou curs. S’ha programat un espectacle i s’oferirà fruita per berenar.

Antecedents:
A iniciativa d’un grup de mares i pares de l’Escola Sant Pau es va crear una mesa de treball formada per l’Ampa, la direcció de l’Escola Sant Pau i representants de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar.
La preocupació compartida per la seguretat de l’alumnat de l’escola en els desplaçaments al centre i la problemàtica de mobilitat durant les entrades i sortides, motivaren la creació d’una mesa per estudiar la mobilitat escolar.
Els temes principals a tractar eren el projecte de camí escolar i la proposta de bus a peu, que a més de fomentar l’autonomia dels infants, tenia com a objectiu reduir el nombre de vehicles i, per tant, millorar el problema de l’aparcament a l’escola.
L’escola disposa d’unes places d’aparcament limitades que, tot i que han augmentat durant els darrers anys, continuen essent insuficients.
El desplaçament amb modes no motoritzats (a peu, en bicicleta i en patinet) s’ha anat incrementant, fet que ha motivat l’habilitació d’aparcaments per a bicicletes i patinets dins del recinte escolar.
L’escola Sant Pau és de 2 línies, que s’incrementen en 3 alguns dels seus cursos, essent més de 500 alumnes entrant i sortint del centre. L’horari d’acollida és utilitzat per una vintena d’infants. Pel que fa a la utilització dels serveis extraescolars a la mateixa escola, el volum aproximat és de 30 criatures cada tarda.  Els infants que diàriament entren a les 9 i surten a les 4:30 són entre 475 i 480

Més informació:
file:///C:/Users/laclau07/Downloads/cami-escolar-triptic_web%20(1).pdf

 

Deixa un comentari