Publicat el 24/05/2016

Amb l’objectiu de garantir la seguretat viària i la mobilitat tant de vehicles com de vianants, l’Alcaldessa considera necessari i primordial establir les condicions de circulació dels AMP (aparells de mobilitat personal).
El recent increment de l’ús d’aquest tipus de vehicle i vist el poc respecte per les normes de circulació i convivència que tenen gran part dels seus usuaris, ha fet necessari treballar en la redacció d’un decret que reguli la seva normativa de circulació per les vies i carrers de la ciutat.

Per tant, segons també expliquen des de l’Ajuntament de Calella, s’està valorant que no puguin circular per tots els carrers i zones de vianants de la ciutat. I que només tinguin la circulació permesa per la façana litoral compresa pel carril bici del passeig Garbí, pel costat de mar del passeig Manuel Puigvert i pel carril bici del camí del cementiri.
Quedaran exclosos de la nova normativa els aparells elèctrics per a persones amb minusvàlua o mobilitat reduïda.

Per la seva banda, la Policia Local podria sancionar amb multes a aquelles empreses que incomplissin el decret i de forma cautelar es podria enretirar els AMP de la via pública.

Deixa un comentari