Publicat el 05/10/2022

El programa DTI, format per 437 indrets d’Espanya, persegueix contribuir a millorar la competitivitat de les destinacions turístiques, així com la qualitat de vida dels seus residents

 

 

 

Calella ja és un dels municipis que forma part de la xarxa de Destinacions Turístiques Intel·ligents (DTI). Es tracta d’un projecte promogut per la Secretaria d’Estat de Turisme del govern d’Espanya que està gestionat per la Societat Mercantil Estatal per a la Gestió de la Innovació i les Tecnologies Turístiques (Segittur).
L’objectiu de la xarxa DTI és fomentar l’intercanvi d’experiències i coneixements que contribueixin al desenvolupament intel·ligent de les destinacions turístiques.
El programa consta de cinc eixos vertebradors: governança, innovació, tecnologia, sostenibilitat i accessibilitat.

L’ingrés de Calella a aquest grup és la conseqüència lògica de la trajectòria de la ciutat en aquest camp. El 2016, la ciutat ja va començar a treballar un projecte de destinació turística intel·ligent amb el suport de la Diputació de Barcelona. Un projecte que s’emmarcava dins el Pla Estratègic de Ciutat.
D’aquesta manera, l’adhesió de Calella en aquesta xarxa implica que el municipi manté  i potencia el seu compromís amb un procés de millora continua, basat en la metodologia DTI, la qual s’implementa tenint en compte els cinc eixos esmentats anteriorment i coordinant-los amb tots els agents, públics i privats, que possibilitin de manera directa o indirecta l’activitat turística en el territori.
Però, de fet, formar part d’aquest projecte DTI serveix per revaloritzar la destinació perquè es una marca que està identificada a dos conceptes que van a l’alça, la innovació i la tecnologia.

En total, després de l’aprovació de Calella, la xarxa compta ja amb 610 membres, dels quals 437 són titulars, 79 institucionals, 91 col·laboradors i 3 observadors internacionals. En el cas de Calella, la ciutat forma part del grup de titulars.

 

Redacció
Imatge i font: Ajuntament de Calella

 

Deixa un comentari