Publicat el 31/10/2017

L’Ajuntament de Calella bonificarà els vehicles ecològics i la incorporació de sistemes d’aprofitament tèrmic

Així es recull en la proposta d’Ordenances Fiscals sobre els vehicles ecològics que es va portar el passat 25 d’octubre a aprovació del Ple Municipal.

A partir de l’any 2018, els cotxes que siguin 100% elèctrics tindran una bonificació de l’impost de circulació del 75% i els híbrids, del 50%. Aquesta és una de les mesures que recull la proposta d’Ordenances Fiscals que es va aprovar durant el Ple Municipal per 14 vots a favor, 1 vot en contra i 1 abstenció.

L’objectiu d’aquesta bonificació és, tal com va explicar el tinent d’alcaldia responsable de l’Àrea d’Hisenda, Jordi Sitjà, “demostrar que es valora a qui fa l’aposta pels vehicles ecològics i premiar l’aspecte mediambiental”.

El projecte d’Ordenances Fiscals que es va presentar en sessió plenària, inclou també la proposta de calendari fiscal del 2018, que manté el fraccionament en tres de l’Impost de Béns Immobles (IBI).

Així mateix, Sitjà va explicar que no es modificarà el tipus impositiu de l’IBI, la qual cosa farà que el rebut de la contribució augmenti com a conseqüència de l’actualització del valor cadastral de les finques: “Com que la base imposable s’apuja ja que estem en el penúltim dels 10 anys d’aplicació de la revisió, i mantenim el mateix tipus impositiu, la quota final s’encarirà. Per tant, hi haurà per l’Ajuntament un increment d’ingressos de l’IBI”.

A més, el projecte d’Ordenances Fiscals inclou també una bonificació del 50% de la quota íntegra de l’IBI a aquells ciutadans que incorporin, sense ser obligatori per la normativa vigent, sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar per a l’autoconsum a les seves vivendes. Tal com va explicar Sitjà, “aquesta bonificació s’aplicarà durant els dos anys posteriors als de l’any en què s’aprovi l’atorgament”.

Deixa un comentari