Publicat el 22/02/2021

La Societat de Caçadors d’Alella informa que té previst realitzar caceres de porc senglar el proper dimecres, de 7.30 a 15h aproximadament

La batuda tindrà lloc a la zona compresa  entre el Camp d’Esports, Alella Parc, la pista carenera, barraca dels Caçadors, Can Poch i Can Cortès.  Es preveu la participació de 16 persones.

Aquesta serà la primera batuda que la Societat de Caçadors farà des de la prohibició de fer batudes en cap de setmana en diversos espais naturals protegits publicada fa un parell de setmanes, d’acord amb la resolució de la Generalitat publicada el 5 de febrer.  Demanem que, per seguretat, en la mesura del possible eviteu aquets àmbits durant tot aquest període.

RECOMANACIONS:
Què podem fer a l’àmbit privat?
No apropar-se mai a un porc senglar, perquè podrien respondre de forma violenta.
No donar mai menjar als senglars ni a cap altre animal salvatge, ni deixar al seu abast els aliments de les vostres mascotes. Resulta contraproduent perquè s’alteren les seves pautes de comportament natural i instintiu i poden generar situacions de risc en tenir reaccions imprevisibles i perilloses.
Llençar sempre la brossa als contenidors i tapar-los correctament després d’abocar-hi els residus.
Instal·lar tanques als horts i jardins per evitar l’accés dels porcs senglars.
Quan circuleu pels camins i zones forestals extremeu les precaucions per tal d’evitar possibles accidents. Cal moderar la velocitat i circular exclusivament per les vies destinades a la circulació motoritzada.
Evitar tenir plantes bulboses a l’abast dels senglars. Són comunes en la seva alimentació

Què fer durant les batudes?
*
Cal respectar en tot moment la senyalització que la Societat de Caçadors instal·la als camins i pistes forestals (inicis, creuaments i finals) que donin accés a la zona de les batudes i en els quals s’alerta de la realització de les batudes.
* Evitar la zona de caça marcada durant la realització de batudes, pel risc que representa.
* S’ha d’evitar abandonar els camins principals quan es realitzen activitats cinegètiques.
* Quan es realitzen les batudes de senglars, els caçadors han de respectar sempre una distància mínima de 100 metres dels habitatges, i sempre col·locats d’esquenes a les àrees habitades. En el cas de caça menor, la distància mínima de seguretat es redueix a 50 metres degut que usen armes de perdigons.

Deixa un comentari