Publicat el 27/08/2020

Es podrà caçar cada dia de la setmana i, a més, durant tot l’any es podran organitzar batudes extraordinàries de senglar

El  diumenge 6 de setembre començarà la temporada de caça major i, si la situació actual causada per la Covid-19 ho permet, durarà fins al 28 de març de 2021. Durant la temporada es podrà caçar cada dia de la setmana però a més, si es considera necessari, en qualsevol moment de l’any es podran fer batudes extraordinàries de porcs senglars, atesa la superpoblació d’aquests animals que hi ha a Llavaneres i voltants.
Els porcs senglars produeixen en diverses ocasions destrosses en espais públics i privats de la zona i, a més que suposen un perill atesa la seva agressivitat, ja que poden produir accidents de trànsit i lesions a persones i animals de companyia.
Els agents rurals apunten que si els senglars s’habituen a l’entorn urbà, aleshores no recuperen la seva vida salvatge, fet que provoca una situació insostenible.
Per aquest motiu s’aconsella:
No donar mai menjar als senglars, ja que amb aquest fet es modifica la seva conducta i acaben perdent la por a les persones, amb el risc que suposen, en ser animals    salvatges, les seves reaccions imprevisibles.
Llençar la brossa dins els contenidors. A més, el menjar dels animals domèstics ha de quedar fora de l’abast dels senglars.
La tipologia de la vegetació dels parterres i espais verds determina la presència de senglars. Així, cal evitar aquells aliments més comuns en la seva alimentació com les plantes bulboses o reduir la freqüència del reg i canviar a plantes habituades a zones seques.
El desbrossament de l’estrat arbustiu i la reducció de la densitat arbòria en les zones urbanes i periurbanes evita l’efecte refugi i dificulta l’accés dels animals salvatges.
La instal·lació de tanques ben ancorades a terra i mantingudes periòdicament o la instal·lació de passos canadencs evita l’accés dels senglars en aquells espais més sensibles.

D’altra banda, es demana tant als caçadors com a la resta de persones usuàries de la muntanya que respectin les àrees de caça.
Igualment en cas d’organització de batudes extraordinàries de porcs senglars s’avisarà prèviament a la població.

Deixa un comentari