Publicat el 19/11/2023

Recentment l’Ajuntament ha proporcionat formació als docents de l’Institut Escola Pla de l’Avellà per abordar aquesta problemàtica del bullying de manera efectiva

 

A través del Programa contra el Bullying, en col·laboració amb la Fundació Barça, l’escola ha adoptat un recurs obert i gratuït per treballar en la prevenció d’aquest comportament indesitjat.

La participació en aquest programa implica l’ús de dinàmiques lúdiques i participatives que tenen l’esport com a fil conductor. En aquest sentit, durant el primer trimestre, els docents rebran formació mitjançant acompanyament pedagògic. A continuació, es posarà en pràctica el pla de treball desenvolupat durant aquest període formatiu en una segona fase del programa.

Amb la implementació d’aquestes estratègies, es pretén armar els docents amb les eines necessàries per enfrontar-se a situacions d’assetjament en els cursos venidors.
Tot i que el programa conclourà al final del curs escolar, la seva influència perdurarà, proporcionant recursos i orientacions als educadors per afrontar amb èxit les complexitats del bullying en el futur.

Redacció

 

 

Deixa un comentari