Publicat el 23/10/2015

Cabrera de Mar serà objecte al llarg dels propers mesos d’un procediment de regularització cadastral promogut per la Direcció General de Cadastre, depenent del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
Aquesta actuació es desenvolupa a tot el país i té exclusivament per objectiu detectar irregularitats no declarades al Cadastre com noves construccions, ampliacions de construccions existents, reformes interiors d’edificis antics i piscines.
A aquelles finques on es detecti alguna d’aquestes situacions sense declarar es durà a terme un nou càlcul del valor cadastral que es començarà a aplicar a partir del 2017.
A més de procedir-se al cobrament d’una taxa de 60 € per la tramitació de la regularització, el Cadastre aplicarà una càrrega per la diferència de valors corresponent a 4 anys.

Deixa un comentari