Publicat el 16/10/2015

La vila de Cabrera veurà millorat el servei de recollida d’escombraries del que disposa a través de la nova adjudicació que ha realitzat l’Ajuntament de Cabrera del mateix.
D’aquesta manera, i pel que fa als treballs que ja es realitzaven fins al moment, destaca l’increment en la freqüència de la recollida de la fracció d’envasos i de la fracció de resta en el període estival,  la millora dels equips que es fan servir amb vehicles nous i la substitució dels contenidors de paper, envasos i vidre. Aquestes novetats es completaran amb la col·locació de tanques de fustes en algunes de les illes de contenidors amb les que compta el municipi.
D’altra banda cal destacar que també s’ampliarà el nombre de residus que podrem dipositar per a la seva recollida. Així s’instal·laran cinc punts per dipositar l’oli domèstic.

Deixa un comentari