Publicat el 13/04/2021

El municipi crearà franges de protecció en l’entorn del nucli urbà i de Sant Joan de Munt

La proximitat del nostre municipi a zones boscoses pot derivar en una situació de risc per a béns i persones en cas d’incendi forestal. Per tal de minimitzar la incidència d’un possible foc es duen a terme en continuïtat diferents actuacions preventives i de protecció.
Entre aquestes, recentment l’Ajuntament de Cabrera de Mar ha rebut el Pla de prevenció d’incendis forestals de tot el nucli urbà i de Sant Joan de Munt, un document elaborat amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, en el qual s’estableix la creació d’una franja exterior de protecció d’almenys vint-i-cinc metres d’amplada al voltant d’aquestes zones. A més, el pla fixa el manteniment de totes les parcel·les i zones verdes interiors a la franja.
Recentment l’Ajuntament aprovava als pressupostos municipals per al 2021 una inversió per a aquest projecte de 50.000 €. Actualment s’espera l’atorgament per part de la mateixa Diputació d’una subvenció per a iniciar els treballs de creació de les franges.
Entre els beneficis que proporcionen aquests elements destaquen la protecció passiva dels habitatges, les infraestructures i l’entorn natural; la possibilitat d’evitar que aquests nuclis esdevinguin per la seva part en un focus generador d’incendis i el compliment de la legislació vigent.

 

Deixa un comentari