Publicat el 11/10/2017

Un fort temporal va malmetre la passarel·la, la plataforma final i va afectar diverses de les pilones marines. La reparació ha tingut una durada de tres mesos i ha implicat treballs submarins i de superfície

Badalona torna a recuperar per a l’ús de la ciutadania l’emblemàtic pont del Petroli. Aquesta estructura, que s’endinsa més de 200 metres al mar, va quedar molt malmesa com a conseqüència dels estralls provocats pel fort temporal del mes de gener. Els treballs de reparació, adjudicats amb un cost de 216.280 euros, han tingut una durada de poc més de tres mesos i, a més de solucionar els desperfectes provocats pel temporal, han servit per introduir millores en la il·luminació, la seguretat i l’accessibilitat del pont.

Les obres, licitades per procediment d’urgència, es van adjudicar a l’empresa Freyssinet especialista en la construcció i reparació de ponts. Els danys a l’antic pantalà afectaven tant l’estructura aèria com les parts submarines. Les inspeccions prèvies van determinar que havien desaparegut 13 peces submarines que protegeixen les columnes metàl·liques de la corrosió –anomenades ànodes de sacrifici- i, a més, sis de les columnes també havien perdut o tenien deteriorat l’encamisat que protegeix la zona de contacte entre l’aigua i l’aire.
Els treballs es van iniciar el mes de juliol, circumscrits a l’entorn més directe del pont per afectar mínimament les usuàries i els usuaris de la platja, retirant les parts de paviment, baranes i bigues de la passarel·la i plataforma final més danyades. D’aquesta manera es va instal·lar una estructura suspesa que es va anar movent a mesura que avançava les obres de reparació, regenerant el formigó, i netejant les superfícies mitjançant raig de sorra projectada i, posteriorment, projectant pintura anticarbonatació, que protegeix l’estructura de la corrosió, i pintura esmalt per a les pilones d’acer.

Pel que fa a les obres submarines, cal destacar la instal·lació dels 13 ànodes de sacrifici de protecció de les columnes desapareguts pel temporal i la retirada dels sensors submarins per a la seva inspecció i reparació.
També es va fer l’operació d’elevació mitjançant gats hidràulics de la biga, més allunyada de la costa, que s’havia mogut lleugerament de la seva posició original. Com a mesura de prevenció davant futurs temporals, s’han substituït els neoprens de cautxú i s’han instal·lat uns topalls per tal que en cas de fortes onades no desplacin les bigues de la seva posició.

Un cop finalitzades aquestes obres es va procedir a la retirada de l’estructura auxiliar elevada per facilitar els treballs de reparació. Així, durant el mes de setembre, es va iniciar la reparació de la tarima de fusta de la plataforma, la qual ha hagut de ser restituïda en bona part perquè es trobava força deteriorada, així com els suports metàl·lics que suporten les bigues de càrrega de fusta que havien sofert també importants danys.

Millores en l’accessibilitat i la il·luminació
Els visitants al reobert pont del Petroli es trobaran amb una nova barana que facilita l’entrada de persones amb mobilitat reduïda per la rampa d’accés. A més, s’han renovat les baranes en acer inoxidable de la plataforma final i s’han substituït els cables d’acer necessaris en tota la longitud del pont per incrementar la seguretat dels usuaris i usuàries de la instal·lació.

Les obres també s’han aprofitat per a una renovació de la il·luminació, que abans del temporal ja presentava mancances, amb un nou circuit d’enllumenat, noves canalitzacions i noves lluminàries amb suports d’acer inoxidable que funcionen com a balises de senyalització, que eviten la contaminació lumínica en l’entorn marí. Resta pendent de realització la col·locació d’una nova barana en el tram central de l’escala d’accés i la recol·locació dels sensors submarins.

 

 

Deixa un comentari