Badalona recupera les competències d’inspecció i sanció dels establiments oberts al públic, els espectacles públics i les activitats recreatives sotmesos a llicència municipal | La Clau -Revista gratuïta del Maresme
Publicat el 09/09/2011

L’alcalde de Badalona diu que el Govern municipal segueix treballant en la línia d’intentar posar ordre a la ciutat i que els establiments públics compleixin les normatives que regulen horaris, sorolls i aforament


El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió extraordinària celebrada el divendres 9 de setembre assumir l’exercici de la competència municipal d’inspeccionar i de sancionar els establiments oberts al públic, els espectacles públics i les activitats recreatives sotmeses a llicència municipal.


Amb la recuperació d’aquestes competències, el Govern municipal aposta per integrar tots els mitjans jurídics que li permetin actuar contra aquells establiments oberts al públic que causen molèsties i que incompleixen les normes.


L’aplicació de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa d’espectacles públics i activitats recreatives permet lluitar de manera més efectiva contra els fenòmens que ocasionen molèsties al conjunt dels veïns, combatre la irrupció de pràctiques alternatives de l’oci, a vegades il•legals, i actuar en contra de l’excés de soroll o del risc que algunes pràctiques comporten per a la mobilitat i per a la salut de les persones.


D’aquesta manera, Badalona tornarà a situar-se al mateix nivell dels municipis d’altres municipis com Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat, Terrassa, Sabadell, Sitges, Sant Adrià del Besòs o Santa Coloma de Gramenet, que ja exerceixen les competències que permet la Llei de regulació administrativa d’espectacles públics i activitats recreatives.


L’alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha afirmat que la recuperació d’aquestes competències té una transcendència important per a la ciutat ja que l’Ajuntament podrà inspeccionar i sancionar els establiments de pública concurrència que no compleixin les normatives que regulen els horaris, l’aforament i els sorolls. Per a l’alcalde de Badalona es tracta d’un nou exemple de la línia de treball seguida pel Govern municipal per intentar posar ordre a la ciutat.


Un cop s’ha aprovat el dictamen, l’Ajuntament de Badalona comunicarà aquest acord al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, administració competent en matèria d’espectacles públics i activitats recreatives.


El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals del PP i CiU. Els grups municipals del PSC i ICV-EUiA s’han abstingut.

Deixa un comentari