Badalona. Els serveis de teleassistència i de treballador/a familiar passaran a ser de copagament a partir del proper mes de setembre | La Clau -Revista gratuïta del Maresme
Publicat el 30/07/2012

Els serveis de teleassistència i de treballador/a familiar passaran a ser de copagament a partir del proper mes de setembre. L’Ajuntament de Badalona pagarà una part de la despesa però cada un dels usuaris del Servei d’Atenció a Domicili municipal haurà de contribuir també al cost del servei d’acord amb els seus ingressos. Cal destacar que tots els usuaris que cobrin rendes mínimes hauran de pagar només 6 euros mensuals per servei.


El regidor de Serveis Socials i Salut, David Gómez, ha explicat que “fins ara aquests dos serveis han estat completament gratuïts però la difícil situació econòmica que actualment pateix l’Ajuntament de Badalona fa que no es pugui seguir pagant la totalitat del servei”. David Gómez ha lamentat haver de posar en marxa aquesta mesura i ha afirmat “que aquests canvis són inevitables si volem garantir la continuïtat del servei”.Continuar amb la gratuïtat ara per ara és insostenible per a l’Ajuntament”, ha afegit.


Els imports que els usuaris hauran d’abonar per aquests dos serveis estan recollits a l’Ordenança General Reguladora de Preus Públics des del mandat anterior però fins ara no s’havien cobrat. En diversos municipis veïns, la quota mínima mensual de copagament que els usuaris abonen és superior a la de Badalona. Per exemple, a Santa Coloma de Gramenet, la quantitat mínima que abona la persona usuària de 20 hores/mes de servei d’atenció a domicili és de 53 euros i a l’Hospitalet de Llobregat arriba als 84 euros.


L’Ajuntament de Badalona enviarà aquesta setmana una carta a tots els usuaris d’aquests serveis en què se’ls informa dels canvis que es començaran a aplicar a partir de setembre.


Tècnics municipals es posaran en contacte durant el mes de setembre personalment amb cadascun dels usuaris per acordar una entrevista, en la qual se’ls demanarà que acreditin els seus ingressos anuals i els ingressos de la unitat de convivència. També hauran de presentar altra documentació com la declaració de l’impost sobre renda (IRPF). En cas de no fer la declaració de l’impost sobre la renda hauran de presentar el Certificat de pensió i el Certificat dels interessos dineraris ingressats en entitats financeres.


Actualment hi ha 3.876 persones a Badalona que reben el servei de teleassistència i 973 que tenen el servei de treballador/a familiar.

Deixa un comentari