Avaries i embussos en les instal·lacions de clavegueram de Calella es poden evitar amb hàbits adequats en la llar | La Clau -Revista gratuïta del Maresme
Publicat el 18/05/2012

Les tovalloletes d’un sol ús llançades al vàter són les principals causants dels
problemes en les canonades  d´aigües residuals


La utilització massiva de tovalloletes humides d´un sol ús en les llars i immobles de Calella està provocant que l´acumulació de fibres i teixits en les canonades de sanejament causin avaries per embussos, bloquejos, etc. en les canonades generals d’evacuació de les aigües residuals.
Llançar tovalloletes al vàter resulta totalment contraproduent, ja que no es descomponen en contacte amb l´aigua com la cel·lulosa de la qual està fet el paper higiènic. Aquest comportament és, doncs, una forma de contaminar l´ecosistema, per la qual cosa aqualia fa una crida a la conscienciació mediambiental dels veïns de Calella.
Aquests teixits es van acumulant amb més residus de la xarxa com compreses, gases, preservatius o bastonets per a les orelles, també llançats incorrectament al vàter, augmentant la seva grandària fins al punt de poder provocar embussos en les conduccions de clavegueram i, en cas d´arribar a les estacions d´impulsió, fins i tot arribar a ocasionar el bloqueig de les bombes, ja que no poden aspirar.
Això multiplica les retencions de les xarxes i males olors, originant els consegüents problemes als veïns.


Per això, aqualia demana la col·laboració ciutadana per evitar aquest tipus de problemes; amb el simple gest de tirar aquestes tovalloletes d’un sol ús o qualsevol altre residu a la paperera, estalviant considerablement el consum d´aigua potable alhora que es milloraria sensiblement la problemàtica descrita i redundaria en el bon funcionament de les infraestructures hidràuliques del municipi així com de les pròpies instal·lacions particulars dels veïns.
L´empresa recorda que una conducta responsable en l´ús de l´aigua ha d´anar encaminada no només a un consum racional del recurs, sinó a la correcta devolució al seu entorn natural amb totes les garanties de sostenibilitat.
www.aqualia.es

Deixa un comentari