Publicat el 28/04/2022

La ventilació correcta de casa permet millorar la qualitat de l’aire, que és essencial per crear atmosferes saludables i còmodes.

 

És tan important saber si realitzem de la manera més adequada i eficaç aquesta senzilla tasca domèstica.

El millor sistema per renovar l’aire als habitatges és, asseguren els experts, la ventilació natural. Obrir la finestra és el gest més simple per fer-ho, tot i que cal també seguir algunes recomanacions.

En primer lloc, cal tenir present que existeixen dues tècniques per ventilar una llar:

 • Ventilació creuada:
  Consisteix a permetre que l’aire entri i surti, recorrent tota la casa. La millor pràctica és obrir dues finestres en dos llocs oposats de l’habitatge, de manera que es generi un corrent intern i l’aire es renovi de forma més ràpida i eficient.
 • Ventilació forçada o mecànica:
  S’utilitza quan la ventilació natural de l’habitatge no és suficient per mantenir l’aire interior sota condicions de confort. Es tracta d’elements mecànics que introdueixen aire filtrat (per eliminar partícules nocives) des de l’exterior i l’expulsen dins de la llar.
  Cada dia és necessari fer almenys una renovació de l’aire obrint les finestres. Deu minuts poden ser suficients. Això sí, l’hora del dia o el clima del lloc on vivim són qüestions que hem de tenir molt presents. A l’hivern, el millor moment per ventilar la casa és quan hi ha més incidència del sol, que acostuma a ser al migdia. És aconsellable fer-ho en el menor temps possible, per tal d’evitar que la calor s’escapi de l’interior. A l’estiu, en canvi, la renovació de l’aire serà més convenient a la nit.
  Els experts donen, a més, unes pautes concretes per a cada espai de la casa:
 • Dormitoris:
  Són els primers que cal ventilar, ja que després d’hores dormint se n’ha d’eliminar el CO2 generat. N’hi haurà prou amb obrir les finestres i deixar que l’aire circuli.
 • Banys:
  Si tenen finestra, és bo deixar-la oberta per evitar problemes d’humitat. Si no, deixarem la porta oberta mentre la resta de la casa s’estigui ventilant.
 • Cuina i menjador:
  Hem d’obrir les finestres després de dinar i després de cuinar.
 • Resta d’habitacions:
  Han d’estar obertes durant les tasques de neteja i, en general, quan airegem tota la casa amb ventilació creuada.

 

Redacció La Clau

Deixa un comentari